Ready-made spoločnosti


  • Máme k dispozícií aj ready-made spoločnosti registrované na DPH
  • Podnikať môžete ešte v ten istý deň ako podpíšete zmluvy o prevode obchodného podielu.
  • Cena za ready-made s DPH už od 3.500 Eur
Výhody ready-made spoločností:

1. Rýchly začiatok podnikania
Pre klientov, ktorí potrebujú rýchlo naštartovať svoje podnikanie ponúkame riešenie cez ready-made spoločnosti. Pri ready-made spoločnostiach je klient podnikateľom už od momentu podpisu zmlúv a ešte v ten istý deň môže začať svoje podnikanie. Týmto riešením klient môže začať svoje podnikanie o 3 týždne skôr ako keby si zakladal novú spoločnosť, prípadne o 2-3 mesiace skôr ako keby si mal založiť spoločnosť a následne ju zaregistrovať na platcu DPH.

Zmluvy vieme pripraviť do 24 hodín!

2. Existujúca registrácia na daň z pridanej hodnoty (DPH)
Dobrovoľná registrácia na daň z pridanej hodnoty je proces, ktorý trvá podľa našich skúseností najmenej 30 dní. Výsledkom registrácie na daň z pridanej hodnoty nemusí byť len schválenie registrácie. Častokrát je výsledkom registrácie zamietnutie žiadosti alebo určenie povinnosti zložiť na daňovom úrade depozit.
Ready-made spoločnosť má platnú registráciu na DPH a môžete okamžite začať podnikať.

3. Garancia čistoty
Máme v ponuke aj spoločnosti pri ktorých garantujeme čistotu ich histórie!

4. Spoľahlivosť
Dokumenty na prepis obchodného podielu sú pripravované advokátskou kanceláriou.

Aj pri ready-made spoločnostiach Vám ponúkame možnosť prenájmu sídla spoločnosti s možnosťou krátkodobého prenájmu zasadačky v centre Bratislavy.

Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 02 210 28 210 alebo emailom office@emineopartners.sk.

Copyright © 2012 Emineo Partners / Website by +421 Studio