Právne služby

Prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie vieme zabezpečiť komplexné právne poradenstvo v oblasti súkromného, verejného a medzinárodného práva

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

V rámci našich služieb vieme zabezpečiť vždy profesionálny prístup a najoptimálnejšie riešenie situácie. Našim klientom sa venujeme s nadštandardným nasadením za účelom maximálnej spokojnosti.

Naše služby poskytujeme nielen slovenským, ale aj zahraničným klientom.

Právne poradenstvo  poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie právnych služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

V oblasti právnych služieb poskytujeme:

Zmluvná agenda

Nehnuteľnosti

Právny audit (due dilligence)

Konkurz a reštrukturalizácia

Právo duševného vlastníctva

Vymáhanie pohľadávok

Ochrana osobných údajov

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Štandardy našej práce

Precíznosť
Rýchlosť
Garancia profesionality
Spoľahlivosť

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás