Mzdy

Mzdová problematika si vyžaduje veľkú pozornosť z dôvodu neustále meniacich sa legislatívnych noriem a administratívnej záťaže. Spracovanie miezd zamestnancov našich klientov zabezpečujeme v plnom rozsahu na profesionálnej úrovni.

Spracovanie miezd externým spôsobom je pre firmu finančne efektívnejšie ako mať vlastných zamestnancov, ktorí budú spracovávať mzdy. Kontaktujte nás, radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

V rámci Vášho mzdového účtovníctva Vám vieme zabezpečiť vždy osobitný prístup k potrebám Vašich zamestnancov.

Ponúkame kompletný servis od registrácie zamestnávateľa, zamestnancov,  cez vypracovanie miezd podľa aktuálnej legislatívy, až po zaslanie mesačných výkazov a tiež poskytovanie HOTLINE podpory. Vieme pripraviť pracovné zmluvy na mieru a dodržiavame prísne pravidlá pri spracovaní osobných údajov.

V oblasti miezd poskytujeme služby:

registrácia zamestnancov v zdravotných poisťovniach a v sociálnej poisťovni

zasielanie zaheslovaných výplatných pások emailom na email zamestnanca

príprava výkazov do poisťovní a na daňový úrad

príprava prevodného príkazu na výplatu miezd, odvodov a daní v xml formáte

príprava pracovných zmlúv podľa individuálnych požiadaviek

vypracovanie individuálnych potvrdení pre účely zamestnancov

ročné zúčtovanie dane pre jednotlivých zamestnancov

vymáhanie náhrady škody voči zamestnancom

Štandardy našej práce

pravidelné oboznámenie klienta so zmenami v legislatíve týkajúcich sa miezd
kontrola správnosti pracovných zmlúv
upozornenie klienta na blížiaci sa termín ukončenie dohôd
riešenie exekúcií zamestnancov a výpočet zrážok
zasielanie mzdových reportov klientovi

Online účtovníctvo

Emineo Partners bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online a vďaka našim skúsenostiam vieme klientom poskytnúť maximálne využitie všetkých výhod, ktoré účtovníctvo online prináša.

Je zadarmo!

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup odberateľské faktúry (min. 33 ks mesačne) neplatia pravidelný poplatok 19 Eur/mesačne za prístup do online účtovníctva.

Šetrí náklady

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu za spracovanie účtovníctva.

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

Prístup informáciam

Klient môže priebežne sledovať vývoj výnosov a nákladov a zisku spoločnosti a to až do detailov na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štuktúru nákladov

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás