Dane & Audit

Naše služby v oblasti daňového poradenstva  zahŕňajú  plánovanie, odhaľovanie a optimalizáciu daňových rizík či zaťažení, odborné poradenstvo v oblasti zisťovania základu dane a poskytovania stanovísk, vrátane medzinárodných právnych predpisov.
Hlavným významom auditorských služieb je poskytnutie prehľadu o účtovnej závierke  a zároveň však slúži ako prevencia pred chybami pri vedení účtovníctva a ich dôsledkami. Povinnosť auditu sa nevzťahuje na všetky druhy účtovných závierok. Účtovná jednotka musí mať overenú len riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, u priebežnej účtovnej závierky sa povinnosť auditu nevyžaduje
Kontaktujte nás
divider bottom

Dane:  Prostredníctvom našich skúsených špecialistov zabezpečujeme flexibilné daňové poradenstvo podľa vašich konkrétnych potrieb za účelom zvyšovania hodnoty vášho podnikania.

Všetky neštandardné otázky, s ktorými sa klient môže počas svojho podnikania stretnúť, konzultujeme s našim daňovým poradcom, advokátom alebo špecialistom na firemné financie. V rámci spolupráce so zahraničnými kolegami sme schopní posúdiť vašu situáciu i z medzinárodnej perspektívy s ohľadom na špecifiká odvetvia, v ktorom pôsobíte.

 

 

 

Audit:  Prostredníctvom našich skúsených špecialistov zabezpečujeme flexibilné daňové poradenstvo podľa vašich konkrétnych potrieb za účelom zvyšovania hodnoty vášho podnikania.

Aby ste sa mohli venovať vášmu podnikaniu naplno, zastrešíme komplexne komunikáciu s vašim správcom dane, a to od získania potrebných registrácií, cez bežnú komunikáciu až po zastupovanie pri daňových kontrolách. Súčasťou našich služieb je i  štatutárny audit účtovnej či konsolidovanej závierky,  ktoré sú základom  správneho fungovania vašej spoločnosti. O  legislatívnych novinkách a termínoch sú naši klienti vždy včas informovaní.

 

 

plocha 3

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás
divider light