Dane

Naše služby v oblasti daňového poradenstva  zahŕňajú  plánovanie, odhaľovanie a optimalizáciu daňových rizík či zaťažení, odborné poradenstvo v oblasti zisťovania základu dane a poskytovania stanovísk, vrátane medzinárodných právnych predpisov.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

Prostredníctvom našich skúsených špecialistov zabezpečujeme flexibilné daňové poradenstvo podľa vašich konkrétnych potrieb za účelom zvyšovania hodnoty vášho podnikania

Všetky neštandardné otázky, s ktorými sa klient môže počas svojho podnikania stretnúť, konzultujeme s našim daňovým poradcom, advokátom alebo špecialistom na firemné financie.

V rámci spolupráce so zahraničnými kolegami sme schopní posúdiť vašu situáciu i z medzinárodnej perspektívy s ohľadom na špecifiká odvetvia, v ktorom pôsobíte.

Daňové poradenstvo poskytujeme klientom prostredníctvom  osôb oprávnených na poskytovanie daňových služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

V oblasti daní poskytujeme služby:

Pomoc pri optimalizácii daňových povinností

Zastupovanie pred daňovým úradom

Poskytovanie daňového poradenstva na klúč

Vypracovanie stanovísk k daným problémom

Registrácie pre daňové účely

Vypracovanie daňových priznaní

Pomoc pri daňových kontrolách

Medzinárodné zdaňovanie

Štandardy našej práce

Viacjazyčné vypracovanie
Daňové poradenstvo od vzniku spoločnosti až po jej likvidáciu
Neustále sledovanie zmien v legislatíve a následne oboznámenie klienta
Pravidelná kontrola účtovných dokladov
Vypracovanie zadaní v elektronickej forme.

Online účtovníctvo

Emineo Partners bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online a vďaka našim skúsenostiam vieme klientom poskytnúť maximálne využitie všetkých výhod, ktoré účtovníctvo online prináša.

Je zadarmo!

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup odberateľské faktúry (min. 33 ks mesačne) neplatia pravidelný poplatok 19 Eur/mesačne za prístup do online účtovníctva.

Šetrí náklady

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu za spracovanie účtovníctva.

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

Prístup informáciam

Klient môže priebežne sledovať vývoj výnosov a nákladov a zisku spoločnosti a to až do detailov na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štuktúru nákladov

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás