vladimira macuhova skusena danova poradkyna

Vladimíra Mačuhová, daňový poradca

Na Slovensku sa v najbližších mesiacoch podnikatelia môžu tešiť na zlepšenie podnikateľského prostredia. Na tlačovej konferencií to oznámil minister financií Eduard Heger, ktorý v tejto súvislosti predstavil štyri skupiny opatrení. Jedným zo zásadných opatrení má byť aj novela zákona o DPH, ktorá bude v najbližšom období v pripomienkovom konaní. Tá má zaviesť inštitút tzv. registrovaného daňového (bankového) účtu.

Takýto bankový účet nahlási dodávateľ finančnej správe. Následne sa zverejní na stránke  finančnej správy a odberateľ si tak môže overiť, že platí za tovar alebo službu na účet, ktorý patrí naozaj dodávateľovi. V praxi sa často stáva, že podnikatelia musia niesť riziko spojené s ručením za neodvedenú DPH, pričom nemajú k dispozícií takmer žiadne informácie o dodávateľovi. Zavedením inštitútu registrovaného bankového účtu budú môcť podnikatelia znížiť riziko potenciálneho ručenia.

Finančná správa neočakáva zvýšenú administratívnu záťaž pre podnikateľov, pretože bankový účet navrhne automaticky, na základe už existujúcich informácií o podnikateľskom subjekte. Následne daňový subjekt tento účet iba potvrdí resp. uvedie iný. Finančná správa bude tieto zoznamy na stránke pravidelne aktualizovať. Účtovné systémy by mali byt schopné napojiť sa na portál FS a automaticky overiť číslo účtu. Pokiaľ sa podnikateľ rozhodne zaplatiť na neregistrovaný bankový účet, bude musieť niesť vyššie riziko ručenia za daň.

Ďalšou alternatívou pri úhrade je rozdelenie platby, tzv. „split payment“. Možnosť rozdelenia platby bude výhodná v prípade, že podnikateľ má isté pochybnosti o dodávateľovi, resp. sú naplnené niektoré body z ručenia za DPH, alebo dodávateľ nemá registrovaný bankový účet. Rozdelenie platby umožní rozdeliť fakturovanú čiastku a osobitne odviesť príslušnú DPH na osobný účet dodávateľa na daňovom úrade (tento bude tiež zverejnený).

Predpokladá sa, že tieto opatrenia by mali byť účinné od januára roku 2022 a registrácia bankových účtov bude spustená v decembri 2021.

Na vyhodnotenie reálnych dopadov zmien si budeme musieť počkať na znenie zákona. Je totiž možné, že v niektorých prípadoch môže prísť k rozšíreniu povinnosti ručenia za DPH u dodávateľa, aj keď to v tomto duchu MF SR neprezentujú.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.