Relokačné služby

Potrebujete vybaviť povolenie k pobytu pre svojho biznis partnera alebo zamestnanca? Zabezpečíme komplexný servis pri vybavení povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky vrátane zastupovania pri jednaniach so štátnymi inštitúciami. Bohaté skúsenosti a odbornosť členov nášho tímu garantujú vysokú úspešnosť schválenia žiadostí.

Kontaktujte nás

Prečo EMINEO PARTNERS ?

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici, advokáti a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.

 • Dlhoročné skúsenosti s poskytovaním relokačných služieb
 • Vysoká úspešnosť nami podaných žiadostí
 • Stovky klientov zo všetkých kútov sveta
 • Prechodné a trvalé pobyty
 • Víza
 • Príprava kompletnej dokumentácie a všetkých podkladov
 • Vybavíme preukaz totožnosti,  zdravotné poistenie, vodičský preukaz

Vybavíme za vás

Vybavíme podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade alebo na cudzineckej polícii

Zabezpečíme víza pre vstup do SR

Zabezpečíme ubytovanie

Pomôžeme pri hľadaní / prenájme / kúpe nehnuteľnosti

Asistujeme pri otvorení bankového účtu

Vybavíme oficiálne preklady všetkých dokumentov

Zastúpime vás pred všetkými úradmi štátnej správy

Pre zahraničných podnikateľov zabezpečíme komplexné korporátne služby

Registrácia v zdravotnej poisťovni

Zabezpečíme zdravotnú prehliadku na špecializovanej klinike

Poskytneme poradenstvo v oblasti účtovníctva / daní / práva

Vybavíme slovenský vodičský preukaz

Ako pracujeme

Dokumenty pripravené včas a bezchybne advokátom
Komunikujeme v anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku
Zariadime oficiálne preklady zo všetkých jazykov
Sprevádzame klienta pri všetkých úkonoch spojených s pobytom
Na základe plnej moci ho zastupuje advokát vo všetkých konaniach

Druhy pobytov v Slovenskej republike

Povolenie na pobyt za účelom podnikania

 • Stabilná demokratická krajina
 • Jedna z najrýchlejšie rastúcich ekonomík EÚ
 • Nízke daňové zaťaženie
 • Strategická poloha v strede Európy
 • Voľný pohyb v celom Schengenskom priestore

Vybavíme všetky potrebné dokumenty a zastupovanie pred úradmi.

Povolenie na pobyt za účelom štúdia

 • Bezpečná krajina s nízkou kriminalitou
 • Krátka vzdialenosť do viacerých európskych metropol (Viedeň 60km)
 • Cenovo dostupné štúdium
 • veľa odborov na vysokej úrovni – medicína, IT, biológia

Vybavíme potrebné povolenia, pomôžeme s hľadaním ubytovania, zastupujeme klientov na cudzineckej polícii.

Povolenie na pobyt za účelom zamestnania

 • Vysoký dopyt po pracovnej sile z tretích krajín
 • Zaujímavé príležitosti pre odborníkov z viacerých oblastí

Pomôžeme s registráciou na cudzineckej polícii, odporučíme najlepší postup a komunikáciu s úradmi.

Obnova pobytu

 • 18-24 mesiacov po udelení prechodného pobytu

Pomôžeme s naplánovaním procesu, podnikneme kroky na zvýšenie šance pre udelenie obnovy pobytu, zastúpime klienta na úradoch a v štátnych inštitúciách, vybavíme potrebné dokumenty.

Ste pripravení?

Kontaktujte nás