Relokačné služby

Pre cudzincov, ktorí chcú začať svoj osobný alebo podnikateľský život na území Slovenskej republiky, ponúkame službu zastupovania pred cudzineckou políciou a vybavenie povolenia na pobyt. Uvedené služby ponúkame občanom tretích krajín aj občanom EÚ, ktorí sa potrebujú nahlásiť na cudzineckej polícii na pobyt v SR alebo chcú požiadať o pobyt v Schengenskom priestore zo svojej krajiny. S uvedenou službou máme bohaté skúsenosti.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

S poskytovaním relokačných služieb máme dlhoročné skúsenosti. Pre stovky klientov z rôznych kútov sveta sme vybavovali povolenie na prechodný / trvalý pobyt a iné služby s tým súvisiace v rôznych mestách Slovenska, ale aj Európskej únie.

Pripravujeme kompletnú dokumentáciu, ktorá je pre prechodný pobyt potrebná. Od klienta je vyžadovaný len cestovný pas a výpis z registra trestov z krajín, kde predtým žil, prípadne doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní. Naše služby ponúkame v oblasti individuálneho sťahovania občanov EÚ ako i pre občanov mimo EÚ. Občanom EÚ pomáhame získať preukazy totožnosti, registráciu zdravotného poistenia, vodičské preukazy.

Slovenská republika a najmä Bratislava v posledných rokoch čoraz viac lákajú zahraničných podnikateľov, zamestnancov, študentov i turistov.  Radi pomôžeme uchádzačom z celého sveta s vybavením prechodného pobytu aj všetkých súvisiacich služieb.

V rámci relokačných služieb:

Vybavíme podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade alebo na cudzineckej polícii

Zabezpečíme víza na vstup do SR

Zabezpečíme ubytovanie

Pomôžeme pri hľadaní / prenájme / kúpe nehnuteľnosti

Asistujeme pri otvorení bankového účtu

Vybavíme oficiálne preklady všetkých dokumentov

Asistujeme pred všetkými úradmi štátnej správy

Administrujeme firmu v mene klienta

Registrujeme klienta v zdravotnej poisťovni

Objednáme klienta na zdravotnú prehliadku na špecializovanej klinike

Poskytneme poradenstvo v oblasti účtovníctva / daní / práva

Zariadime slovenský vodičský preukaz

Štandardy našej práce

Dokumenty pripravené včas a bezchybne advokátom
Komunikujeme v anglickom, nemeckom, ruskom jazyku
Zariadime oficiálne preklady zo všetkých jazykov
Sprevádzame klienta pri všetkých úkonoch spojených s pobytom
Na základe plnej moci ho zastupuje advokát vo všetkých konaniach

Možnosti udelenia pobytu na území SR:

Povolenie na pobyt za účelom podnikania

 

Pri snahe o podnikanie na území Slovenskej republiky sa pre zápis konateľa z krajín mimo OECD vyžaduje povolenie na prechodný pobyt. Po udelení tohto sa môže zapísať do obchodného registra a vykonávať

Povolenie na pobyt za účelom štúdia

 

Vysokoškolské štúdium na Slovensku je často dostupnejšie a stále dostatočne kvalitné, aby prilákalo každoročne tisíce študentov z celého sveta na Slovensko. Každý zahraničný študent, ktorý na Slovensku študuje vysokú školu, má povinnosť, registrovať sa na cudzineckej polícii.

Povolenie na pobyt za účelom zamestnania

 

Zahraniční zamestnanci sa musia zo zákona registrovať na cudzineckej polícii. Je to tiež potrebné pre komunikáciu so zdravotnou a sociálnou poisťovňou kvôli úhrade odvodov. Občanov tretích krajín musí odobriť Úrad práce a rovnako schváliť cudzinecká polícia, pokiaľ chcú pracovať na /Zemí Slovenskej republiky.

Obnova pobytu

 

Prechodný pobyt podlieha obnove po určitej dobe ( približne 18 – 24 mesiacov ). Pre predĺženie pobytu je potrebné predložiť zoznam zákonom určených dokumentov preukazujúcich plnenie podmienok pobytu.

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás