Daňové poradenstvo

Spoločnosť EMINEO PARTNERS je zapísaná v zozname Slovenskej komory daňových poradcov.

Okrem daňového poradenstva poskytujeme komplexné služby vrátane zastupovania pred daňovým úradom v prípade daňových kontrol, vypracovanie stanovísk ako aj prípravu dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

Kontaktujte nás
divider bottom

Poskytujeme služby

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí daňového poradenstva, auditu, účtovníctva, práva a financií. Členmi nášho tímu sú daňoví poradcovia, audítori, účtovníci, právnici, advokáti a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky dokumenty pripravené v rámci daňového poradenstva kontroluje náš daňový poradca a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred daňovým úradom.

  • Riešime všetky štandardné aj neštandardné daňové situácie
  • Flexibilné daňové poradenstvo podľa vašich konkrétnych potrieb
  • Pri hľadaní riešenia spolupracuje tím špecialistov – daňový poradca, audítor, advokát, špecialista pre korporátne financie
  • Vďaka spolupráci so zahraničnými partnermi dokážeme Vašu situáciu posúdiť z medzinárodnej perspektívy s ohľadom na špecifiká odvetvia, v ktorom pôsobíte
  • Daňové poradenstvo poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie daňových služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Radi vám tiež pomôžeme

fajka

Poskytovanie daňového poradenstva na kľúč

fajka

Zastupovanie pred daňovým úradom

fajka

Príprava dokumentácie k transferovému oceňovaniu

fajka

Príprava stanovísk k daňovým problémom

fajka

Registrácie pre daňové účely

fajka

Príprava daňových priznaní

fajka

Pomoc pri daňových kontrolách

fajka

Medzinárodné zdaňovanie

plocha 2

Ako pracujeme

fajka 2
Maximálna diskrétnosť o všetkých zistených skutočnostiach
fajka 2
Na podnety klienta reagujeme do 24 hodín
fajka 2
Informovanie klienta o všetkých podstatných zmenách legislatívy
fajka 2
Sme poistený za škody spôsobené pri výkone našej činnosti až do výšky 1 mil. Eur
plocha 3
online uctovnictvo

ONLINE ÚČTOVNÍCTVO

EMINEO PARTNERS bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online. Vďaka online prístupu a našim skúsenostiam vieme našim klientom ponúknuť množstvo výhod.

zadarmo

Je zadarmo!

Všetci klienti, ktorí vystavujú odberateľské faktúry online (min. 33 ks) neplatia poplatok 19 €/mesačne

setri naklady

Šetrí náklady

Klienti, ktorí vystavujú online viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu pre spracovanie účtovníctva.

online pristup

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

pristup info

Prístup informáciam

Klient môže sledovať priebežný vývoj výnosov, nákladov a zisku spoločnosti s rozdelením na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štruktúru nákladov.

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás
divider light