Mzdy

Spracovanie miezd zabezpečuje skúsený tím mzdárov pod vedením audítorky p. Senešiovej. Poskytujeme komplexné služby v oblasti spracovania mzdovej agendy na vysoko profesionálnej úrovni. Spracovanie miezd externým spôsobom je pre firmu finančne efektívnejšie ako mať vlastných zamestnancov, ktorí budú spracovávať mzdy. Kontaktujte nás, radi Vám pripravíme cenovú ponuku.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

V Emineo Partners nájdete spoľahlivého partnera pre spracovania miezd. Mzdy vieme nielen spoľahlivo spracovať ale vieme ich spracovať rýchlo a následne poslať Vašim zametnancom výplatné pásky v zaheslovanom tvare priamo na ich email. Mzdy vieme spracovať do troch pracovných dní od obdržania kompletných podkladov.
V prípade, že sa stretnete so zložitým problémom v oblasti spracovania miezd, vieme do riešenia tohto problému zapojiť či už daňového poradcu alebo právnika.  Skontaktujte sa s nami a radi Vám pripravíme a odprezentujeme Vám našu ponuku.

Spracovanie účtovníctva nie je len o zaúčtovaní dokladov. Chceme, aby naši klienti mohli na základe výstupov účtovníctva riadiť svoje firemné financie a preto poskytujeme klientom prístup do ich účtovných databáz. Klienti si tak môžu pravidelne pozerať vygenerovaný zisk, mať prehľad o neuhradených faktúrach alebo sledovať svoje náklady rozdelené do kategórií na aké sú zvyknutí. Potrebujete pomôcť s vystavovaním faktúr, úhradami faktúr alebo zastupovaním pred daňovým úradom? Radi Vám aj s týmto pomôžeme.

V oblasti miezd poskytujeme služby:

registrácia zamestnancov v zdravotných poisťovniach a v sociálnej poisťovni

zasielanie zaheslovaných výplatných pások emailom na email zamestnanca

príprava výkazov do poisťovní a na daňový úrad

príprava prevodného príkazu na výplatu miezd, odvodov a daní v xml formáte

príprava pracovných zmlúv podľa individuálnych požiadaviek

vypracovanie individuálnych potvrdení pre účely zamestnancov

ročné zúčtovanie dane pre jednotlivých zamestnancov

vymáhanie náhrady škody voči zamestnancom

„Svojimi dlhoročnými skúsenosťami garantujem kvalitu, precíznosť a rýchlosť spracovaného účtovníctva a miezd."

Ing. Ivana Senešiová, audítor

Štandardy našej práce

pravidelné oboznámenie klienta so zmenami v legislatíve týkajúcich sa miezd
kontrola správnosti pracovných zmlúv
upozornenie klienta na blížiaci sa termín ukončenie dohôd
riešenie exekúcií zamestnancov a výpočet zrážok
zasielanie mzdových reportov klientovi

Online účtovníctvo

Emineo Partners bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online a vďaka našim skúsenostiam vieme klientom poskytnúť maximálne využitie všetkých výhod, ktoré účtovníctvo online prináša.

Je zadarmo!

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup odberateľské faktúry (min. 33 ks mesačne) neplatia pravidelný poplatok 19 Eur/mesačne za prístup do online účtovníctva.

Šetrí náklady

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu za spracovanie účtovníctva.

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

Prístup informáciam

Klient môže priebežne sledovať vývoj výnosov a nákladov a zisku spoločnosti a to až do detailov na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štuktúru nákladov

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás