Audit

Nezávislé pripravený precízny audit spoločnosti môže výrazne ovplyvniť rozhodnutia obchodných partnerov, veriteľov, či vstup investora do biznisu. Nech sú dôvody akékoľvek, môžete sa spoľahnúť, že náš tím vykoná audit vysoko odborne, diskrétne a v súlade s dodržiavaním etických princípov. Súčasťou procesu je nezávislý názor licencovaného audítora.

Kontaktujte nás
divider bottom

Prečo EMINEO PARTNERS ?

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici, advokáti a finanční špecialisti.
To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.
Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.
  • Nezávislá analýza účtovníctva spoločnosti
  • Analýza výsledkov finančných výkazov
  • Zvýšenie transparentnosti podnikania
  • Lepšie pochopenie ekonomiky spoločnosti
  • Predvídanie možných rizík

Audítorské služby poskytujeme prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie audítorských služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

„V oblasti auditu a účtovníctva mám viac ako 25 ročnú prax. Svojimi skúsenosťami garantujem vysokú kvalitu auditu a precízne spracovania účtovníctva."

Ing. Ivana Senešiová, audítor

plocha 2
plocha 3
online uctovnictvo

Pomôžeme vám

fajka
Pripravíme precízny audit vyplývajúci zo zákonnej povinnosti
fajka
Kontrola správnosti účtovania a výpočtu daní
fajka
Pravidelný externý audit interne vedeného účtovníctva
fajka
V prípade online účtovníctva môže audítor a účtovník pracovať s rovnakou databázou

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás
divider light