Audit

Pre správne rozhodnutie potrebujete tie správne informácie. Či už ide o odkúpenie alebo spájanie spoločnosti, vstup investora alebo iné strategické rozhodnutie, nezávisle pripravený audit vám poskytne potrebné dáta pre kompetentné rozhodovanie.

Kontaktujte nás
divider bottom

Audítorské služby

  • kontrola podvojného účtovníctva
  • analýza výsledkov finančných výkazov
  • štatutárny audit
  • daňový audit
  • konsolidovaná účtovná závierka
  • analýza možných rizík

Náš tím

Audítorské služby sú poskytované osobami oprávnenými na ich poskytovanie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Členom nášho tímu je audítor s vyše 25-ročnou praxou v tejto oblasti. Okrem audítora spolupracujú v prípade potreby na analýze situácie advokát, senior účtovník, daňový poradca.

„V oblasti auditu a účtovníctva mám viac ako 25 ročnú prax. Svojimi skúsenosťami garantujem vysokú kvalitu auditu a precízne spracovania účtovníctva."

Ing. Ivana Senešiová, audítor

plocha 2
plocha 3
online uctovnictvo

Radi pre vás zabezpečíme

fajka
Pripravíme precízny audit vyplývajúci zo zákonnej povinnosti
fajka
Kontrola správnosti účtovania a výpočtu daní
fajka
Pravidelný externý audit interne vedeného účtovníctva
fajka
V prípade bezpapierového účtovníctva môže audítor a účtovník pracovať s rovnakou databázou

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás
divider light