Cenník

V EMINEO PARTNERS veríme v individuálny prístup ku každému klientovi a jeho potrebám. Konkrétnu cenu za vedenie účtovnej agendy nastavíme po konzultácii kedy zistíme konkrétne požiadavky a náročnosť spracovania agendy.

„V oblasti auditu a účtovníctva mám viac ako 25 ročnú prax. Svojimi skúsenosťami garantujem vysokú kvalitu, rýchlosť a precíznosť spracovania účtovníctva.“

Ivana

Ing. Ivana Senešiová
audítor

Vedenie účtovníctva

Vysoká kvalita našich služieb je okrem iného garantovaná dvojitou kontrolou výstupných dokumentov licencovaným daňovým poradcom alebo audítorom. Napriek tomu sú ceny našich služieb prekvapivo nízke. Pre lepšiu predstavu uvádzame niekoľko príkladov.

 • Jednoosobová s.r.o.
 • IT spoločnosť s 2 zamestnancami
 • Eshop s módnymi doplnkami
 • Prenájom nehnuteľností
 • Fast-foodová sieť
Pripravíme vám cenovú ponuku. Kontaktujte nás

Koľko stojí vedenie účtovníctva?

Jednoosobová s.r.o.

Milan sa po niekoľkoročnej úspešnej kariére na top manažérskych pozíciách rozhodol rozbehnúť vlastný biznis. Založil s.r.o. a spoločnostiam poskytuje konzultačné služby v oblasti obchodu, krízového riadenia a manažmentu.

Účtovná agenda

 • s.r.o. neplatiteľ DPH
 • bez zamestnancov
 • 10 faktúr kvartálne

Poplatok: 89 € kvartálne

IT spoločnosť s 2 zamestnancami

Marián je majiteľom spoločnosti, ktorá vyvíja aplikácie. Spoločnosti sa darí, zákazky pribúdajú a preto musel Marián zamestnať ďalších dvoch programátorov. Jediným klientom je zahraničná spoločnosť, ktorej Marián pravidelne vystavuje faktúry za poskytnuté služby.

Účtovná agenda

 • s.r.o. platiteľ DPH
 • vedenie kompletného účtovníctva
 • odosielanie daňové priznanie k DPH na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie kontrolného výkazu na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie súhrnného výkazu na Daňový úrad – mesačne
 • spracovanie miezd pre dvoch zamestnancov – mesačne
 • posielanie mzdových výkazov do príslušných poisťovní – mesačne

Poplatok: 149 € mesačne

Eshop s módnymi doplnkami

Dominike sa podarilo vybudovať úspešný eshop s módnymi doplnkami. Účtovanie, dane a administratíva s tým spojená ju však vôbec nebaví a preto by túto agendu rada outsourcovala.

Účtovná agenda

 • s.r.o. platiteľ DPH
 • nemá žiadnych zamestnancov
 • tovar nakupuje z tretích krajín a predáva ich v EÚ
 • sklad spoločnosti je na území SR
 • mesačne vystaví 70 faktúr
 • odosielanie daňové priznanie k DPH na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie kontrolného výkazu na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie súhrnného výkazu na Daňový úrad – mesačne

Poplatok: 279 € mesačne

Prenájom nehnuteľností

Konatelia spoločnosti, ktorá sa zaoberá prenájmom nehnuteľností by radi znížili náklady spoločnosti. V súčasnosti zamestnávajú účtovníka, ktorý účtovnú agendu spravuje. Ako alternatívu hľadajú externú spoločnosť, ktorá celú agendu prevezme a zároveň poskytne odborné poradenstvo v oblasti správy daní.

Účtovná agenda

 • s.r.o. platiteľ DPH
 • 3 zamestnanci
 • 60 faktúr mesačne
 • majetok firmy obsahuje 90 položiek
 • odosielanie daňové priznanie k DPH na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie kontrolného výkazu na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie súhrnného výkazu na Daňový úrad – mesačne
 • spracovanie miezd pre 3 zamestnancov – mesačne
 • posielanie mzdových výkazov do príslušných poisťovní – mesačne

Poplatok: 549 € mesačne

Fast-foodová sieť

Spoločnosť, ktorá vlastní 3 prevádzky s fast-foodom hľadá spoľahlivého partnera pre vedenie účtovnej agendy. Majiteľ spoločnosti si chce byť istý, že celá agenda je spracovaná na 100% a môže sa tak venovať ďalšiemu rozširovaniu siete svojich prevádzok.

Účtovná agenda

 • s.r.o. platiteľ DPH
 • 3 prevádzky
 • 35 zamestnancov ( priemerne )
 • 140 faktúr mesačne
 • 3 motorové vozidlá
 • odosielanie daňové priznanie k DPH na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie kontrolného výkazu na Daňový úrad – mesačne
 • odosielanie súhrnného výkazu na Daňový úrad – mesačne
 • spracovanie miezd pre 3 zamestnancov – mesačne
 • posielanie mzdových výkazov do príslušných poisťovní – mesačne

Poplatok: 1224 € mesačne

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás, alebo vyplňte formulár a my sa vám ozveme.

Hviezdoslavovo nám. 7 Bratislava 811 02