Právne služby

Začínate podnikať? Pomôžeme vám

Náš advokát poskytuje právne služby vo všetkých kľúčových odvetviach práva obchodných spoločností. V riešeniach pre klientov sa snažíme skĺbiť znalosti a skúsenosti zo slovenského trhu s požiadavkami a očakávaniami našich klientov.

Kontaktujte nás
divider bottom

Prečo EMINEO PARTNERS?

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici, advokáti a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.

  • Profesionalita a spoľahlivosť
  • Dlhoročné skúsenosti
  • Komplexné riešenie situácie z rôznych aspektov
  • Invencie pri riešení situácií
  • Bežná právna agenda ale aj neobvyklé situácie
  • Identifikácia možných právnych rizík
  • Maximalizácia využitia výhod trhu

Právne poradenstvo  poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie právnych služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V oblasti právnych služieb poskytujeme:

fajka

Zmluvná agenda

fajka

Nehnuteľnosti

fajka

Právny audit (due dilligence)

fajka

Fúzie a akvizície

fajka

Konkurz a reštrukturalizácia

fajka

Právo duševného vlastníctva

fajka

Ochrana osobných údajov a Vymáhanie pohľadávok

fajka

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

plocha 2
plocha 3

Radi vám pomôžeme

Kontaktujte nás
divider light