Právne služby

Začínate podnikať? Pomôžeme Vám

Náš advokát poskytuje právne služby vo všetkých kľúčových odvetviach práva obchodných spoločností. V riešeniach pre klientov sa snažíme skĺbiť znalosti a skúsenosti zo slovenského trhu s požiadavkami a očakávaniami našich klientov.

Kontaktujte nás

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme osobitý dôraz na profesionalitu, spoľahlivosť a invencie, ktoré sú potrebné nielen na riešenie bežnej právnej agendy, ale aj pri neobvyklých právnych záležitostiach. Náš advokát poskytuje odborné právne služby a prináša riešenia prispôsobené požiadavkám klienta.

Pri zakladaní obchodných spoločností sa zameriavame nie len na identifikáciu rizík, ale aj na využívanie výhod plynúcich z trhovej ekonomiky.

Právne poradenstvo  poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie právnych služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

V oblasti právnych služieb poskytujeme:

Zmluvná agenda

Nehnuteľnosti

Právny audit (due dilligence)

Fúzie a akvizície

Konkurz a reštrukturalizácia

Právo duševného vlastníctva

Ochrana osobných údajov a Vymáhanie pohľadávok

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Štandardy našej práce

Precíznosť
Rýchlosť
Garancia profesionality
Spoľahlivosť

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás