Family Office Services

Rodinný majetok je možné spravovať rôznym spôsobom. Nechajte to na skúsených profesionálov, dajte si poradiť a odkonzultujte správu Vášho portfólia. Dokážeme optimalizovať náklady, vhodne rozložiť, či výhodne investovať.

Kontaktujte nás

Family office services je služba, ktorá je určená pre rodiny, ktoré disponujú nadpriemernou hodnotou majetku a potrebujú pomôcť či už v jeho denno dennej údržbe, riešení daňových, právnych alebo finančných problémov.

V rámci služieb Family office services ponúkame našim klientom:

  • Úhradu pravidelných výdavkov spojených so správou majetku
  • Služby nášho účtovného oddelenia pre spracovanie účtovníctva
  • Služby advokáta pri riešení právnych problémov
  • Služby daňového poradcu pri riešení daňových problémov

 

Výhodou služby je, že nebudete musieť komunikovať s každým špecialistom samostatne alebo budete mať jednu skúsenú kontaktnú osobu, ktorá bude zastrešovať celú komunikáciu.

Právne poradenstvo, daňové poradenstvo a audítorské služby poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie právnych služieb, daňových služieb a audítorských služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás