Účtovníctvo

Tím účtovníkov v Emineo Partners tvoria zamestnanci, ktorí majú viac ako 20 ročné skúsenosti, sú vedení audítorkou Ing. Senešiovou s vyše 25 ročnou praxou v oblasti účtovníctva a auditu. Snažíme sa každému klientovi vyjsť v ústrety, hľadáme individuálne riešenia a poskytujeme inovatívne služby v podobe účtovníctva online.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

V Emineo Partners nájdete spoľahlivého partnera pre oblasť účtovníctva a daní. Účtovníctvo je pravidelne kontrolované audítorkou a poradíme Vám ako nastaviť účtovné procesy tak, aby ste mali čo najnižšie náklady spojené so spracovaním účtovníctva. U nás sa môžete spoľahnúť, že Vám vieme pomôcť aj so zložitými otázkami, kde je nutné zapojiť či už daňového poradcu, právnika alebo špecialistu na medzinárodné zdaňovanie a firemné financie. Ak iba začínate svoje podnikanie začnite u nás s najnižším balíkom účtovníctva a plaťte len za to čo využívate. Skontaktujte sa s nami a radi Vám pripravíme a odprezentujeme Vám našu ponuku.

Spracovanie účtovníctva nie je len o zaúčtovaní dokladov. Chceme, aby naši klienti mohli na základe výstupov účtovníctva riadiť svoje firemné financie a preto poskytujeme klientom prístup do ich účtovných databáz. Klienti si tak môžu pravidelne pozerať vygenerovaný zisk, mať prehľad o neuhradných faktúrach alebo sledovať svoje náklady rozdelené do kategórií na aké sú zvyknutý. Potrebujete pomôcť s vystavovaním faktúr, úhradami faktúr alebo zastupovaním pred daňovým úradom? Radi Vám aj s týmto pomôžeme.

Nie ste si istý či máte účtovníctvo v poriadku? Nechajte si u nás spracovať zadarmo audit účtovníctva. Pripravíme Vám nezávislé posúdenie súčasného stavu Vášho účtovníctva s poukázaním na problémy a riziká. Audit vypracuje audítor s dlhodobými skúsenosťami v oblasti účtovníctva.

V oblasti účtovníctva
poskytujeme

Spracovanie podvojného
účtovníctva

Priebežné párovanie platieb odberateľských faktúr a tvorba „reportu neplatičov“ pre klienta

Spracovanie daňových priznaní na daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel

Pravidelné zasielanie štandardných ako aj individuálnych reportov pre klienta

Priebežné uzatváranie účtovníctva

Vystavovanie odberateľských faktúr v mene klienta

Elektronické podávanie dokumentov na daňový úrad v mene klienta

Zastupovanie klienta pred daňovým úradom

„Svojimi dlhoročnými skúsenosťami garantujem kvalitu, precíznosť a rýchlosť spracovaného účtovníctva a miezd."

Ing. Ivana Senešiová, audítor

Štandardy našej práce

Pravidelné zasielanie informačných emailov o blížiacich sa termínoch
Priebežné uzatváranie účtovníctva
Zasielanie informácií o platbe DPH minimálne 3 pracovné dni pred termínom splatnosti
Každý klient má pridelenú svoju hlavnú kontaktnú osobu a o všetkých dôležitých skutočnostiach klienta vopred upozorníme
Klient v rámci nadštandardného balíka služieb získava určitý počet konzultačných hodín s daňovým poradcom

Online účtovníctvo

Emineo Partners bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online a vďaka našim skúsenostiam vieme klientom poskytnúť maximálne využitie všetkých výhod, ktoré účtovníctvo online prináša.

Je zadarmo!

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup odberateľské faktúry (min. 33 ks mesačne) neplatia pravidelný poplatok 19 Eur/mesačne za prístup do online účtovníctva.

Šetrí náklady

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu za spracovanie účtovníctva.

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

Prístup informáciam

Klient môže priebežne sledovať vývoj výnosov a nákladov a zisku spoločnosti a to až do detailov na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štuktúru nákladov

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás