Účtovníctvo

Tím našich účtovníkov je vedený audítorkou s vyše 25 ročnou praxou v oblasti účtovníctva a auditu. Samozrejmosťou sú pravidelné školenia, ktorých sa naši účtovníci zúčastňujú aby udržali krok s neustále sa meniacou legislatívou a dokázali tak našim klientom zabezpečiť kvalitné služby a poradenstvo. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s ohľadom na jeho špecifické požiadavky.

Kontaktujte nás

Prečo EMINEO PARTNERS ?

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici, advokáti a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.

  • Rozsah našich služieb prispôsobíme rastu vašej spoločnosti
  • Všetky výstupy sú pravidelne kontrolované audítorom
  • Zníženie nákladov so spracovaním účtovníctva
  • V zložitých prípadoch využívame tím špecialistov – právnika, špecialistu na firemné financie alebo medzinárodné zdaňovanie
  • Prístup do účtovných databáz vďaka ktorým získate výborný nástroj na riadenie firemných financií.
  • Prehľad neuhradených faktúr, vygenerovaný zisk, náklady rozdelené podľa vlastných kategórií
  • Pomoc s vystavovaním a úhradami faktúr
  • Zastupovanie pred daňovým úradom

Spracovanie účtovníctva nie je len o zaúčtovaní dokladov. Chceme, aby naši klienti mohli na základe výstupov účtovníctva riadiť svoje firemné financie a preto poskytujeme klientom prístup do ich účtovných databáz. Klienti si tak môžu pravidelne pozerať vygenerovaný zisk, mať prehľad o neuhradených faktúrach alebo sledovať svoje náklady rozdelené do kategórií na aké sú zvyknutý. Potrebujete pomôcť s vystavovaním faktúr, úhradami faktúr alebo zastupovaním pred daňovým úradom? Radi Vám aj s týmto pomôžeme.

Nie ste si istý či máte účtovníctvo v poriadku? Nechajte si u nás spracovať zadarmo audit účtovníctva. Pripravíme Vám nezávislé posúdenie súčasného stavu Vášho účtovníctva s poukázaním na problémy a riziká. Audit vypracuje audítor s dlhodobými skúsenosťami v oblasti účtovníctva.

Nie ste si istý či máte účtovníctvo v poriadku?

Tím našich audítorov pre vás zdarma pripraví nezávislé posúdenie súčasného stavu vášho účtovníctva vrátane analýzy možných problémov a rizík.

Radi vám tiež pomôžeme s…

Spracovanie podvojného
účtovníctva

Priebežné párovanie platieb odberateľských faktúr a tvorba reportu neplatičov pre klienta

Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb, dani z pridanej hodnoty, dani z motorových vozidiel

Pravidelné zasielanie štandardných ale aj individuálnych reportov pre klienta

Priebežné uzatváranie účtovníctva

Vystavovanie odberateľských faktúr v mene klienta

Elektronické podávanie dokumentov na daňový úrad v mene klienta

Zastupovanie klienta pred daňovým úradom

„V oblasti auditu a účtovníctva mám viac ako 25 ročnú prax. Svojimi skúsenosťami garantujem vysokú kvalitu, rýchlosť a precíznosť spracovania účtovníctva."

Ing. Ivana Senešiová, audítor

Ako pracujeme

Pravidelné zasielanie informačných emailov o blížiacich sa termínoch
Priebežné uzatváranie účtovníctva
Zasielanie informácií o platbe DPH minimálne 3 pracovné dni pred termínom splatnosti
Každý klient má vlastného account managera, ktorý klienta informuje o všetkých dôležitých termínoch a skutočnostiach
Konzultačné hodiny s daňovým poradcom zdarma pri vyšších balíkoch služieb

ONLINE ÚČTOVNÍCTVO

EMINEO PARTNERS bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online. Vďaka online prístupu a našim skúsenostiam vieme našim klientom ponúknuť množstvo výhod.

Je zadarmo

Všetci klienti, ktorí vystavujú odberateľské faktúry online (min. 33 ks) neplatia poplatok 19 €/mesačne

Šetrí náklady

Klienti, ktorí vystavujú online viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu pre spracovanie účtovníctva.

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

Prístup informáciám

Klient môže sledovať priebežný vývoj výnosov, nákladov a zisku spoločnosti s rozdelením na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štruktúru nákladov.

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás