Skip to main content
Marcel Murani

Marcel Muráni, daňový poradca

Vo štvrtok 20.4.2023 sme sa už po štvrtý krát stretli pri podujatí Daňové raňajky s EMINEO PARTNERS, ktoré sme organizovali spoločne s našimi partnermi z poradenskej skupiny ETL Slovakia. Rovnako ako na predchádzajúcich podujatiach, sme aj tento krát pozvali konateľov spoločností a členov finančného manažmentu.

Naším cieľom bolo v rámci prezentovaných tém poskytnúť praktický pohľad, využiteľný v bežnom podnikateľskom prostredí.

V hlavnej časti vystúpili s prezentáciou daňoví poradca Marcel Muráni, advokátka Daša Brezovan a audítor Peter Dravecký, ktorí ponúkli reálne využiteľné tipy z nasledovných oblastí

  • Daňová optimalizácia
  • Super odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Mzda konateľa zdaňovaná od 7,6% do 10%
  • Daňová kontrola
  • Novinky v daňových zákonoch

Prednáška pokračovala trestno – právnymi aspektami daňovej kontroly, ktoré priblížila naša spolupracujúca advokátka Dáša Brezovan. Zamerala sa hlavne na jej aplikáciu pri trestných činoch v oblasti daní a možnosti využitia účinnej ľútosti pri trestných činoch v oblasti daní.

V závere prednášky vystúpil Peter Dravecký s praktickými radami k problematike auditu, venoval sa hlavne príprave pre úspešný priebeh a výsledok auditu.

Po hlavnej časti podujatie pokračovalo voľnou diskusiou, ktorá následne prešla do vecných rozhovorov poslucháčov s prednášajúcimi, kde bol priestor na otázky týkajúce sa ich individuálnych obchodných situácií.

Verím, že podujatie bolo pre návštevníkov prínosne a poskytlo cenné rady a typy pre praktickú stránku podnikania. Tešíme sa na ďalšie podujatie Daňové raňajky s EMINEO PARTNERS, ktoré plánujeme na jeseň 2023.

 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás