Správa daní

Tím našich odborníkov vám poradí pri plánovaní daňových výdajov, odhaľovaní daňových rizík a optimalizácii daňového zaťaženia. Pripravíme analýzu a poskytneme odporúčania z rôznych daňových oblastí, vrátane medzinárodných právnych predpisov.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici, advokáti a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.

  • Riešime všetky štandardné aj neštandardné daňové situácie
  • Flexibilné daňové poradenstvo podľa vašich konkrétnych potrieb
  • Pri hľadaní riešenia spolupracuje tím špecialistov – daňový poradca, audítor, advokát, špecialista pre korporátne financie
  • Vďaka spolupráci so zahraničnými partnermi dokážeme Vašu situáciu posúdiť z medzinárodnej perspektívy s ohľadom na špecifiká odvetvia, v ktorom pôsobíte
  • Daňové poradenstvo poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie daňových služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

Radi vám tiež pomôžeme

Pomoc pri optimalizácii daňových povinností

Zastupovanie pred daňovým úradom

Poskytovanie daňového poradenstva na klúč

Príprava stanovísk k daňovým problémom

Registrácie pre daňové účely

Príprava daňových priznaní

Pomoc pri daňových kontrolách

Medzinárodné zdaňovanie

Ako pracujeme

Spracovanie výstupov vo viacerých jazykoch
Daňové poradenstvo od vzniku spoločnosti až po jej likvidáciu
Informovanie klienta o všetkých podstatných zmenách legislatívy
Pravidelná kontrola účtovných dokladov
Vypracovanie zadaní v elektronickej forme.

ONLINE ÚČTOVNÍCTVO

EMINEO PARTNERS bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online. Vďaka online prístupu a našim skúsenostiam vieme našim klientom ponúknuť množstvo výhod.

Je zadarmo!

Všetci klienti, ktorí vystavujú odberateľské faktúry online (min. 33 ks) neplatia poplatok 19 €/mesačne

Šetrí náklady

Klienti, ktorí vystavujú online viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu pre spracovanie účtovníctva.

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

Prístup informáciam

Klient môže sledovať priebežný vývoj výnosov, nákladov a zisku spoločnosti s rozdelením na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štruktúru nákladov.

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás