Skip to main content

Cieľ webináru

Poukázať na príležitosti, ktoré prinášajú novely daňových zákonov spoločnostiam. Legálne možnosti daňovej optimalizácie, ale aj hrozby, ktoré z noviel vyplávajú nemusia byť na prvý pohľad zjavné.

Pre koho je webinár určený

Webinár je primárne určený najmä pre majiteľov spoločností, finančných riaditeľov a výkonný manažment spoločností. Cieľom je oboznámiť účastníkov s pripravovanými zmenami zákonov.  Webináru sa môžu zúčastniť aj účtovníci a daňoví poradcovia ale neposkytne priestor na skúmanie jednotlivých úprav zákonov do hĺbky.

Obsah

1. Nedobytné pohľadávky a vrátenie DPH

Dodávateľ bude mať nárok na vrátenie odvedenej DPH za dodania tovaru a služieb, ktoré odberateľ nezaplatil a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

2. DPH pri predaji do EÚ cez eshopy

Od 1.7.2021 nové pravidlá pre odvod DPH pri eshopoch (zásielkový predaj/predaj tovaru na diaľku).

3. Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti

Fyzická osoba vlastniaca priamo alebo nepriamo podiely v zahraničných spoločnostiach, môže byť povinná odviesť 25% daň zo svojho podielu na zisku tejto spoločnosti. A to aj v prípade nevyplatenia dividend, a dokonca aj opakovane viackrát z toho istého zisku.

4. Daňová rezidencia právnickej osoby

Zmena definície miesta skutočného vedenia spôsobí, že spoločnosť so sídlom v zahraniční môže byť považovaná za slovenského daňového rezidenta.

5. 15% daň z príjmov

Nižšia sadzba dane, ktorú môžu podnikatelia využiť pri podávaní daňového priznania za rok 2020, sa dá využiť pri príjmoch do výšky 100 000 €. Novela mení pravidlá, ako sa bude tento limit určovať pre rok 2020 aj 2021.

Marcel Murani

Marcel Muráni, daňový poradca

 

Moderátori:  Marcel Muráni, partner a daňový poradca
                            Vladimíra Mačuhová, daňový poradca
Termín: 8.12.2020 o 10:00
Trvanie: 30-45 min.
Jazyk: slovenčina (for English please register here)
Cena: bezplatný vstup pre registrovaných účastníkov
Registrácia: najneskôr do 7.12.2020

Ako sa zaregistrovať?
Vyplňte všetky povinné údaje vo formulári nižšie. Na váš email pošleme pozvánku s odkazom na webinár.