vladimira macuhova skusena danova poradkyna

Vladimíra Mačuhová, daňový poradca

Od 1. júla 2021 platia pre členské štáty EÚ vrátane Slovenska nové pravidlá pre e-commerce (internetový predaj / predaj tovaru na diaľku pre končených spotrebiteľov), ktoré sme zhrnuli v našom predchádzajúcom blogu https://www.emineopartners.sk/zmeny-pri-internetovom-predaji-od-1-7-2021/.

Tieto zmeny predstavujú významnú reformu v oblasti DPH a môžu ponúknuť podnikateľom v oblasti e-commerce obchodné výhody. Hlavnou výhodou nových osobitných schém OSS – One Stop Shop (systém jednotného kontaktného miesta) a IOSS – Import One Stop Shop je možnosť elektronickej registrácie pre DPH v jednom členskom štáte, kde sa podá elektronické daňové priznanie a zaplatí sa DPH za všetky členské štáty EU. Výhodou je tiež možnosť spolupráce so slovenskou daňovou správou v slovenskom jazyku, aj keď dodávky tovarov a služieb sú určené pre zákazníkov z rôznych členských štátov EÚ.

Aj keď reforma bola navrhnutá a skoncipovaná tak, aby čo najviac zjednodušila daňové povinnosti, niekedy je pre podnikateľov ťažšie pochopiť, čo pre nich reforma v praxi znamená. Pritom samotné pochopenie problematiky môže byť kľúčom k tomu, aby zmeny využili v prospech svojho biznisu.

Tieto zmeny v oblasti DPH prinášajú významné výhody v oblasti internetového predaja konečným zákazníkom hneď v niekoľkých oblastiach, napríklad:

Potenciál pre rast biznisu

  • Systém OSS vám prinesie lepšie podmienky pre expanziu na nové trhy v rámci celej EÚ.

Zníženie nákladov

  • Zníženie nákladov na zabezpečenie registrácie na DPH (registrácia iba v jednom štáte).
  • Možnosť získať späť DPH z tovarov, pri ktorých je predávajúci zodpovedný za transport tovaru k zákazníkovi (DDP) v schéme IOSS, o ktorú by bol prišiel v predchádzajúcom systéme.

Cashflow

  • Keďže daňové priznanie v schéme OSS sa podáva štvrťročne, DPH platíte až mesiac po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka (napr. za tretí kvartál do 31.10.) teda v priemere približne o 2 mesiace neskôr, ako štandardný mesačný platiteľ.

Zákazníci

  • Zjednodušenie daňových procesov prostredníctvom systému OSS môže zrýchliť dodaciu dobu, čím sa zvýši spokojnosť vašich zákazníkov. S tým je spojené napríklad aj zníženie množstva vráteného tovaru.

Na čo sa pripraviť a čomu by ste mali venovať zvýšenú pozornosť, ak sa registrujete do systému OSS

1. Vykazovanie DPH

Po registrácií do schémy OSS musí každý podnikateľ vykazovať všetky predaje na diaľku (v zmysle DPH definície), v jednom spoločnom daňovom priznaní. V praxi nemôže nastať situácia, že by ste sa  rozhodli určité predaje na diaľku vykázať v rámci schémy OSS a určité predaje na diaľku by ste vykázali mimo schémy OSS. Pre správne vykázanie transakcií podliehajúcich DPH je kľúčové identifikovať, ktoré transakcie je potrebné vykazovať v systéme OSS a aký typ registrácie vyžadujú ostatné transakcie mimo predaja tovaru na diaľku, pretože povaha vašej obchodnej činnosti môže vyžadovať potrebu viacerých druhov registrácií na DPH.

Obzvlášť problematické môže byť dvojité vykazovanie, čo môže mať za následok nadmerne vykázanú DPH. Naopak, nevykávanie transakcie zase môže skončiť pokutami, ktoré nepotešia žiadneho podnikateľa.

V rámci schémy OSS dbajte tiež na dôsledné dodržiavanie termínov, pretože ich opakované porušenie by malo za následok vylúčenie vášho podnikania zo schémy a museli by ste sa vrátiť k pôvodnému systému – osobitnej registrácií v každom členskom štáte, do ktorého dodávate tovar prostredníctvom predaja tovaru na diaľku konečným zákazníkom.

2. Cenotvorba

Sadzby DPH v jednotlivých členských štátoch EÚ sa v súčasnosti pohybujú medzi 17% až 27%. Pri dodaní tovarov do členských krajín je dôležité používať správne sadzby DPH a od krajiny dodania sa odvíjajú aj ceny produktov na e-shope. V rámci e-shopu si môžete napríklad nastaviť identifikáciu zákazníka podľa ip adresy alebo prevádzkovať zvlášť webové lokality podľa krajiny dodania.

Ak v tejto oblasti potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať emailom na office@emineopartners.sk.

Voľba jednotného kontaktného miesta OSS môže znížiť administratívnu záťaž vášho online obchodu až o 95%. Pre zabezpečenie administratívnej a odbornej prípravy podania osobitného daňového priznania, elektronickej komunikácie s daňovým úradom, sledovanie legislatívnych zmien lokálnych predpisov a iných aspektov súvisiacich s osobitnou úpravou uplatňovania dane odporúčam využiť služby daňového poradcu.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.