Skip to main content
Peter Pauer, CEO

Peter Pauer, CEO

V štvrtok 28.4.2022 sme v klube Penati v Bratislave organizovali Daňové raňajky. Tentokrát sme na akciu pozvali majiteľov a konateľov spoločností, finančných riaditeľov a členov finančného manažmentu.

Pri organizácií Daňových raňajok minulý rok, sme sa rozhodli zamerať na praktickú stránku a využiteľnosť informácií v bežnom podnikateľskom živote. To účastníci veľmi ocenili a preto sa aj tentokrát niesla celá akcia v praktickom duchu.

V hlavnej časti prednášky prezentovali daňoví poradcovia Marcel Muráni a Vladimíra Mačuhová postrehy z praxe a reálne využiteľné tipy z oblastí

  • zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov
  • daňovej optimalizácie
  • vlastníckych štruktúr
  • superodpočtu a patent boxu
  • kontrolovaných zahraničných spoločností
  • a digitalizácie účtovníctva

Prednaska o danovych temach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednáška pokračovala predstavením novely Trestného zákona, ktorú predstavila naša spolupracujúca advokátka Dáša Brezovan. Zamerala sa hlavne na jej aplikácie v daňovej a korporátnej oblasti.

Po prednáškach kolegovia trpezlivo odpovedali na množstvo otázok z publika, týkajúcich sa prednášaných tém. Veľký záujem vzbudili tipy ako daňovo optimalizovať odmeny a bonusy zamestnancov, ale aj odporúčania firemných štruktúr.

Ucastnici na danovej prednaske

Na záver sme ešte pri káve  viedli množstvo zaujímavých rozhovorov a rozoberali špecifické situácie individuálne.

Pevne verím, že aj tentokrát bola akcia pre väčšinu prínosom a s mnohými sa opäť stretneme pri najbližšej príležitosti.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke. 

Dohodnite si stretnutie
s daňovým poradcom

Kontaktujte nás