Marcel 1

Marcel Muráni, daňový poradca

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje zaviesť novú povinnosť pre podnikateľov – takzvanú e-fakturáciu. Hlavným cieľom je nie len zníženie daňových podvodov ale aj byrokracie.

O tejto informácií ste mali možnosť počuť už začiatkom roka 2021, kedy k danej téme prebiehali aj verejné konzultácie. Zákon e-fakturácie by mal byť schválený už začiatkom budúceho roka ale aj napriek tomu poznáme len niekoľko informácií.

Keďže e-faktúra umožní dostatočnú kontrolu, tak finančná správa prisľúbila, že aktuálne používaný kontrolný výkaz sa zruší. Napriek tomu je potrebné počítať s implementačným obdobím, počas ktorého budú musieť podnikatelia plniť povinnosti súvisiace s e-fakturáciou a súčasne aj podávať kontrolný výkaz.

Koho sa povinnosť e-fakturácie dotkne a ako by to malo fungovať?

Každý podnikateľ bude mať povinnosť vystavovať e-faktúru s výnimkou tých, ktorí už používajú systém e-kasa. Ministerstvo financií bude vyžadovať najskôr zaslanie vybraných fakturačných údajov finančnej správe a následne až potom podnikateľ bude môcť vystaviť finálnu verziu faktúry. Zasielanie údajov by malo prebiehať cez účtovný softvér certifikovaný finančnou správou alebo pomocou bezplatnej štátnej online aplikácie. Táto povinnosť bude platiť nielen pre dodávateľov ale aj odberateľov, ktorí budú mať tiež určité povinnosti v tomto systéme.

Existujú nejaké výnimky z danej povinnosti?

E-faktúra by sa mala týkať všetkých platiteľov aj neplatiteľov DPH. E-fakturácia by sa, ale nemala dotknúť platieb v systéme e-kasa. Ďalšou výnimkou by mali byť niektoré samostatne zárobkovo-činné osoby (napr. tie, ktoré dosahujú príjmy na základe autorského zákona alebo príjmy z prenájmu mimo živnosti).

Aké informácie máme k dispozícií o e-faktúre?

E-faktúra bude upravená zákonom o faktúre a zasielaní údajov do systému e-faktúra. Podnikatelia by mali faktúry vystaviť do 15 dní odo dňa dodania tovaru a odoslané údaje z faktúry budú mať svoj QR kód. Po novom bude požadované aby podnikatelia zasielali na finančnú správu všetky faktúry, vrátane tých s hodnotou do 100 Eur. Posielanie faktúr finančnej správe môže podnikateľ zveriť aj inej osobe. Tento systém zaťaží podnikateľov administratívnou prácou, ale aj vyššími nákladmi, pretože aby mohol podnikateľ posielať e-faktúry, bude si musieť zaplatiť kvalifikovaný certifikát.

Aký je predbežný plán zavedenia e-faktúry?

Ministerstvo financií má pripravený plán testovania zasielania údajov na finančnú správu a to spôsobom, že jednotlivé obchody medzi podnikateľmi rozdelí do dvoch etáp.

  • Do 1. etapy budú začlenený podnikatelia, ktorí obchodujú so štátnym sektorom, čiže pôjde o B2G (Business-to-government). Táto etapa je naplánovaná na koniec roka 2021.
  • Súčasťou 2. etapy zasielania údajov na finančnú správu budú nielen obchody medzi viacerými podnikateľmi, takzvaný B2B (Business-to-business) ale aj obchody so zákazníkmi čiže B2C (Business-to-customer). Toto testovanie by malo trvať šesť mesiacov.

Po dokončení testovania technických riešení a zdokonalenia daného systému chce ministerstvo financií najneskôr začiatkom roka 2023 spustiť e-fakturáciu na ostro.

Aktuality zo sveta podnikania, práva a daní pohodlne na váš email

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.