Vladimíra Mačuhová, daňová poradkyňa

Rady EMINEO PARTNERS rozšírila Vladimíra Mačuhová, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za daňové poradenstvo.

Vladimíra je skúsenou daňovou poradkyňou s praxou v poradenskom sektore aj „in house“. Svoju kariéru začínala na daňovom oddelení poradenskej spoločnosti Ernst&Young (dnes EY). Pohľad zo strany klienta zažila ako Manažér pre dane a metodiku účtovníctva v spoločnosti T-Mobile (dnes Slovak Telekom). Odborné vedomosti a manažérske zručnosti naplno využila ako CEO v poradenskej spoločnosti FINSERVIS TAX.

Vladimíra je členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003 sa zapája aj do činnosti Metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre DPH, spotrebné dane a clo.

V tejto súvislosti sme Vladimíre položili 3 otázky.

Aké všeobecné odporúčania by si dala podnikateľom v súvislosti s daňami?

Považujem za veľmi rozumné prebrať s daňovým poradcom základné fungovanie biznisu, či už pri založení novej spoločnosti alebo pri štarte novej aktivity. Týka sa to predovšetkým operácií, ktoré sú vo významných hodnotách, kde správne nastavenie umožní optimalizovať daňové náklady, a naopak chybné nastavenie môže spôsobiť ich zbytočne zvýšenie. Spoliehať sa, že dane ošetrí právnik alebo účtovník je asi ako očakávať od očného lekára, že Vám dobre zoperuje väzy v kolene.

Aké aktuálne výzvy v oblasti daní vnímaš?

Aktuálne je v legislatívnom procese novela zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného zavádza pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (tzv. „CFC“) aj pre fyzické osoby. Cieľom týchto pravidiel je zabrániť daňovým únikom pri výplate dividend fyzickým osobám. Avšak navrhované znenie zákona je nastavené veľmi široko – nie je to len o schránkových firmách v daňových rajoch, ako sa to politicky prezentuje. Málo je počuť o tom, že sa môže týkať aj vlastníkov štandardných produkčných spoločností v bežných jurisdikciách mimo EU. Viacnásobné zdanenie dividend (fiktívnych a reálnych)vnímam ako ďalší problém, a to nielen ekonomický ale aj ústavno-právny.

Konkrétne napr. ak ste fyzická osoba a priamo alebo nepriamo vlastníte (máte podiel) štandardnú „produkčnú“ spoločnosť napr. vo Švajčiarsku, Srbsku, alebo na Ukrajine môže mať navrhovaná novela po jej prijatí na Vás priamy (negatívny) finančný dopad v podobe dodanenia fiktívnych nevyplatených dividend.

Čakajú nás aj nejaké pozitívne zmeny v oblasti daní?

Príkladom pripravovanej pozitívnej zmeny v oblasti DPH je možnosť vrátenia DPH, ktorú dodávateľ odviedol do štátneho rozpočtu, v prípade, že odberateľ neuhradí pohľadávku. Návrh novely stanovuje pravidlá, za ktorých je toto vrátenie možné. Vzhľadnom na aktuálny vývoj s pandémiou a problémami v niektorých sektoroch ekonomiky, naberajú neuhradené pohľadávky na aktuálnosti. Myslím, že ak štát umožňuje okrem „oddanenia“ pri dani z príjmov od roku 2021 aj vrátenie DPH, je to dobrá správa pre podnikanie.Taktiež verím, že nová vláda nájde odvahu na posun daňových zákonov viac  systémovým a propodnikateľským smerom. Daňoví poradcovia spolu s podnikateľskými združeniami pripravili Daňový manifest, v ktorom navrhujú konkrétne zmeny, tak snáď sa ujme aspoň niektorý z nápadov.