Marcel 1

Ing. Marcel Muráni, daňový poradca

Finančná správa spustila akciu týkajúcu sa nepriznaných príjmov z predaja nehnuteľností. Mnohí občania si tak môžu nájsť v poštovej schránke list z finančnej správy (daňového úradu), ktorý ich vyzýva na nápravu nepriznaných príjmov podaním daňového priznania najneskôr do konca marca. Výzva mala prísť približne 13 tisíc daňovníkom. Čo robiť v prípade, že dostanete takýto list a kedy je predaj nehnuteľnosti od dane oslobodený? Ako postupovať pri podávaní daňového priznania?

Daňová kontrola a s ňou súvisiace riziká

Ak si takýto list v schránke nájdete, je dôležité, aby ste naň zareagovali, inak sa môže stať, že vám otvoria daňovú kontrolu. Finančná správa vysvetľuje, že v prvom kroku nechcela ísť represívnou cestou a hneď vykonávať daňové kontroly, ale pokiaľ to bude potrebné, zasiahnu aj takýmto spôsobom. Upozorňujeme, že ak daňové priznanie nepodáte v lehote uvedenej vo vyzve správcu dane, správca dane vám uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur. Pokiaľ daňovník nespolupracuje, môže daňový úrad pristúpiť k určeniu dane podľa pomôcok, pri ktorom je riziko, že vyrubená daň bude vyššia a definitívna, pretože sa nebude dať procesne rozporovať.   Okrem vyrubenej dane budete musieť zaplatiť aj pokutu v tomto prípade vo výške 10% ročne zo sumy dane určenej správcom dane (maximálne pokuta je 100% dane).

Kedy je príjem z predaja nehnuteľnosti od dane oslobodený?

Je možné, že vám takýto list príde aj v prípade, že príjem z predaja nehnuteľnosti spadá medzi prípady oslobodenia od dane z príjmov. Je to z toho dôvodu, že finančná správa získava údaje z katastra nehnuteľností, ktorý nerozlišuje, či sa jedná o predaj nehnuteľnosti podliehajúci dani z príjmu alebo je od dane oslobodený. Ak sa na vás daňová povinnosť nevzťahuje a príjem z predaja nehnuteľnosti máte oslobodený od dane z príjmu, je potrebné na takúto výzvu reagovať písomne. Odporúčame, aby ste finančnej správe zdokladovali, z akého dôvodu sa na vás daňová povinnosť nevzťahuje.

Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov od jej nadobudnutia. Ak ste predali byt, ktorý ste predtým kúpili a neuplynulo viac ako päť rokov od jeho kúpi, príjem z predaja nie je od dane oslobodený a ste povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením, zákon rozlišuje, či sa jedná o dedenie v priamom rade alebo nepriamom. V prípade predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je tiež možné oslobodenie, ale zbystriť pozornosť treba aj pri uplatnení výdavkov v situácii, keď nárok na oslobodenie nie je.

Takisto je potrebné sledovať, čo bola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku (pokiaľ ste nehnuteľnosť využívali na prenájom alebo podnikanie), pretože aj táto skutočnosť má vplyv na plynutie lehoty na oslobodenie.

Ako vysporiadať daňovú povinnosť?

Ak ste fyzická osoba a zistili ste, že ste v minulosti mali povinnosť zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti, daňové priznanie typu B je potrebné podať do konca marca tohto roka. Rovnako je potrebné do tohto termínu zaplatiť daň.

Základ dane si môžete znížiť prostredníctvom uplatnenia výdavkov, treba ich však uplatniť v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti. Napríklad ak ste nehnuteľnosť nadobudli kúpou, môžete si ako výdavok uplatniť preukázateľne zaplatenú kúpnu cenu. Ak ste na obstaranie nehnuteľnosti využili hypotéku alebo stavebný úver, úroky je možné uplatniť vo výdavkoch. Výdavkom je aj technické zhodnotenie, oprava a údržba nehnuteľnosti a tiež výdavky súvisiace s nadobudnutím nehnuteľnosti, ak ich viete preukázať.

Netreba zabudnúť, že okrem dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa pri predaji nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane, platia aj zdravotné odvody. V praxi zdravotná poisťovňa vypočíta zdravotný odvod až po podaní daňového priznania. Následne si uhradené zdravotné poistenie môžete uplatniť ako daňový výdavok.

Ak máte problém daň zaplatiť

Rozumieme, že v súčasnej situácií môže byť pre mnohých daňovníkov problém daň zaplatiť. Ak ste sa v takejto situácií ocitli, môžete požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v niekoľkých splátkach, s čím sú spojené úroky z omeškania (vo výške 3% ročne). Existuje však aj možnosť odpustenia úrokov z omeškania, ktorú upravuje zákon o správe daní. Na stole je aj návrh prezidenta finančnej správy ministrovi financií, aby ľudom, ktorí daň zaplatia, boli úroky vrátené.

Ak máte viac otázok ohľadom tejto problematiky alebo potrebujete pomôcť s vysporiadaním dane z predaja nehnuteľnosti, neváhajte sa obrátiť na náš tím skúsených daňových poradcov, ktorí vám ochotne pomôžu.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.