Registrácia na DPH

Medzi najčastejšie služby v rámci daňového poradenstva patrí registrácia spoločnosti na daň z pridanej hodnoty (DPH). S registráciou firiem na DPH máme bohaté skúsenosti. Radi Vám s registráciou na DPH pomôžeme.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

Daňový úrad je povinný vyjadriť sa k žiadosti o registráciou na DPH do 21 dní. Výsledkom spracovania tejto žiadosti môže byť jej zamietnutie alebo schválenie žiadosti.

Radi Vám s registráciou pomôžeme. Poradíme Vám ako pripraviť žiadosť aby ste sa vyhli prípadnému zamietnutiu žiadostí .

Online účtovníctvo

Emineo Partners bola jedna z prvých spoločností, ktorá zaviedla účtovníctvo online a vďaka našim skúsenostiam vieme klientom poskytnúť maximálne využitie všetkých výhod, ktoré účtovníctvo online prináša.

Je zadarmo!

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup odberateľské faktúry (min. 33 ks mesačne) neplatia pravidelný poplatok 19 Eur/mesačne za prístup do online účtovníctva.

Šetrí náklady

klienti, ktorí vystavujú cez online prístup viac ako 100 ks odberateľských faktúr mesačne získavajú zľavu za spracovanie účtovníctva.

Online prístup

Vďaka online prístupu do účtovnej databázy môže klient pravidelne kontrolovať úhradu odberateľských faktúr

Prístup informáciam

Klient môže priebežne sledovať vývoj výnosov a nákladov a zisku spoločnosti a to až do detailov na jednotlivé druhy výnosov a detailnú štuktúru nákladov

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás