Skip to main content
vladimira macuhova skusena danova poradkyna

Vladimíra Mačuhová, daňový poradca

NFT je akronym pre „non-fungible token“, čo by sa dalo voľne preložiť ako nezameniteľný, unikátny token. Rovnako ako ostatné tokeny sú aj NFT založené na technológii DLT („Distributed Ledger Technology“ – technológia decentralizovanej databázy). Zaraďujú sa medzi tzv. utility (úžitkové) tokeny. Na rozdiel od platobných tokenov (kryptomien), kde je jeden coin totožný s akýmkoľvek iným coinom, každé NFT je jedinečné a nemá žiadne identické náhrady.

Čo je to NFT?

NFT sú v podstate kryptograficky zabezpečené digitálne aktíva s unikátnym identifikačným kódom obsahujúcim metadáta. Sú zaznamenané v blockchainovej databáze a osvedčujú vlastníctvo a originalitu príslušného unikátneho hmotného alebo nehmotného aktíva.  NFT teda potvrdzujú, že dané digitálne aktívum je jedinečné, avšak sú schopné osvedčovať vlastníctvo aj ku predmetom z reálneho sveta (reálnym umeleckým dielam, fľašiam s vínom, nehnuteľnostiam, autám a iným). V digitálnom svete môžu mať charakter napr. fotografie, GIF súborov, videa, zvukových nahrávok.

Dôvody vzniku NFT a ich využitie

NFT nepredstavujú peniaze ako kryptomeny v zmysle, že nie sú prioritne tvorené s cieľom byť prostriedkom výmeny. Koncept za NFT je vytvoriť určitý nedostatok v záplave zdanlivo nekonečného množstva virtuálnych predmetov. NFT prinášajú prísľub originálu pre majiteľa na jednej strane a súčasne je na strane druhej príležitosťou hlavne pre umelcov ako zabrániť plagiátorstvu a speňažiť ich umeleckú aktivitu.

Preto niet divu, že to bol pôvodne práve trh s digitálnym umením, kde sa NFT stali „mainstreamovým“ fenoménom. Napríklad CryptoPunks algoritmicky generoval jedinečné digitálne umelecké diela s obmedzením na 10 000 kusov. Alebo CryptoKitties je virtuálna hra, ktorá umožňuje hráčom adoptovať, chovať a obchodovať virtuálne mačky. Obe boli spustené v roku 2017 a odvtedy sa považujú za prelomové projekty v priestore NFT. Medzi najväčšie trhy pre NFT patria OpenSea, Rarible a Mintable.

Ak by sme mali uviesť ďalšie konkrétne príklady NFT, môžeme hovoriť o zberateľských kolekciách alebo „in game“ tokenoch kupovaných hráčmi v online hrách, ktoré im zabezpečujú špeciálne príslušenstvo alebo originálny vizuál avatara v hre.

Obchodovateľnosť NFT

NFT môžu byť obchodované na výmenných platformách (burzách) alebo iným spôsobom, pričom obchodovanie s nimi funguje podobne ako pri iných krypto-tokenoch. Prevod vlastníctva sa vykonáva tzv.  smart kontraktom a zapisuje do blockchainu (najčastejšie Ethereum, novšie Flow, Hyperledger alebo Fast Box). Autorské práva ostávajú však neprenositeľné (podobne napr. obraz vo výtvarnom umení). NFT môže byť kopírované a prezerané ako dátový súbor, avšak ostáva vo vlastníctve osoby zapísanej v blockchaine.

Tento segment naberá na popularite u umelcov, podnikateľov aj investorov. Najdrahšou umeleckou NFT kolekciou je dielo umelca Mike „Beeple“ Winkleman s názvom „Everydays: The First 5000 Days“, ktorá sa predala za 69 miliónov USD.

Dane a NFT

POZOR však na to, že z daňového hľadiska pri obchodovaní s rôznymi typmi tokenov vznikajú rôzne povinnosti. Napríklad kým pri obchodovaní s kryptomenami nie je potrebné sa príliš trápiť s DPH, pri obchodovaní s utility tokenmi ako NFT už je situácia iná a pomerne ľahko môže predávajúcemu vzniknúť povinnosť registrácie na DPH a povinnosť platiť DPH do štátneho rozpočtu, pričom dôležitá otázka môže znieť tiež, v ktorom štáte je DPH splatná. Pri riešení DPH „rébusu“ sa preto radšej obráťte na daňového poradcu, pretože tu je legislatívna úprava pomerne kompilovaná.
Pre účely dane z príjmov si zdaniteľný príjem pomerne ľahko vypočítate ako rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou, i keď aj tu môžete naraziť na komplikácie.

Prevod NFT často súvisí s poskytovaním licencie k dielu, ktoré je chránené autorským zákonom. Z daňového hľadiska potom môže byť za určitých okolností aplikovateľná pri výplate licenčného poplatku aj zrážková daň. Taktiež pokiaľ nakupujete NFT do spoločnosti, je na mieste zaoberať sa otázkou, ako toto aktívum zaúčtovať, kedy vstupuje do nákladov a či je potrebné ho preceňovať a nárast hodnoty zdaňovať, či je prípadná strata z predaja daňovo uznateľná.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.