Skip to main content

Ceny a obchodné podmienky, ktoré medzi sebou uplatňujú závislé osoby, majú v oblasti daní  zodpovedať cenám a podmienkam trhu. Tento predpoklad sa označuje ako princíp nezávislého vzťahu a cieľom transferového oceňovania je dodržanie tohto princípu.

Transferové oceňovanie nie je exaktná veda. Jeho aplikácia v praxi si však vyžaduje komplexné posúdenie fungovania spoločnosti v nadväznosti na uskutočnené obchody medzi závislými osobami.

Narastajúce lokálne a medzinárodné obchodné prepojenia vedú aj slovenskú daňovú správu k čoraz väčšiemu záujmu o túto problematiku, a to v podobe identifikácie rizikových subjektov a následného otvárania daňových kontrol.

Na bezplatnom webinári vám okrem iného zodpovieme aj tieto otázky:

Týka sa transferové oceňovanie aj vašej spoločnosti?
Čo robiť ak áno?
Na čo si dávať pozor?
Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Cieľ webinára

Priblížiť zmysel, podstatu a spôsob implementácie transferového oceňovania. Upriamiť pozornosť na existujúce riziká, chyby v praxi a možné dôsledky.

Pre koho je webinár určený

Webinár je určený pre majiteľov spoločností, finančných riaditeľov a výkonný manažment spoločností.

Obsah webinára

  • Podstata transferového oceňovania
  • Koho sa transferové oceňovanie týka a v ktorých prípadoch
  • Legislatívna úprava transferového oceňovania
  • Transferová dokumentácia a jej význam
  • Analýza porovnateľnosti a jej význam
  • Rizikové faktory poukazujúce na netrhové správanie závislých osôb
  • Chyby z praxe
  • Daňové kontroly
  • Priestor na otázky
Sidorová Zuzana

Zuzana Sidorová, daňová poradkyňa

Moderátor: Zuzana Sidorová, daňová poradkyňa
Termín: 17.6.2021 o 10:00
Trvanie: 30-60 min.
Jazyk: slovenský
Cena: bezplatný vstup po registrácii
Registrácia: najneskôr do 15.6.2021

Ako sa zaregistrovať?
Vyplňte všetky povinné údaje vo formulári nižšie. Na váš email pošleme pozvánku s odkazom na webinár.