Skip to main content
vladimira macuhova skusena danova poradkyna

Vladimíra Mačuhová, daňový poradca

Investovanie do kryptomien je spojené s rizikom straty. Problém však môžete mať aj vtedy, ak trhy (a hodnota investícií) rastú, a to daňový.  Zatiaľ čo rast hodnoty kryptomeny pri pasívnom investovaní sa nezdaňuje, zisky realizované  v obchodovaní už zdaniť treba. V tomto článku sa pozrieme detailnejšie na to, čo to vlastne pre investora – fyzickú osobu znamená.

Moment zdanenia kryptomeny

Zdaňovať (t.j. priznať príjem podaním daňového priznania a uhradiť daň) je potrebné v nasledovných situáciách

  • Kryptomena („KM“) sa vymení za FIAT menu.
  • Jedna kryptomena sa vymení za inú.
  • Kryptomena sa použije na úhradu nakúpeného tovaru alebo služby.

Moment zdanenia nastáva aj v prípade, že investor neprevedie finančné prostriedky na štandardný bankový účet, ale obchoduje a prostriedky drží na „brokerských“ účtoch v obchodnej platforme.

Dátum

Typ pohybu Obrat KM Hodnota  Stav KM Kurz KM

Zisk / základ dane

1.1.

Vklad eur   1000 € 0  

1.2.

Nákup 1 1000 € 1 1 KM á 1000 €

1.6.

Predaj 1 3000 € 0 1 KM á 3000 €

2000 € (=3000 € – 1000 €)

1.12. Nákup 1,5 3000 € 1,5 1 KM á 2000 €

31.12. Stav   4500 € 1,5 1 KM á 3000 €

Investujem 1000 eur a v priebehu roka nakúpim KM, predám KM a znova po čase nakúpim KM. T.j. nevyplatím si nič na bankový účet a po roku mám na obchodnom účte 1,5 KM v hodnote 4500 eur.

Kryptomena nakúpená a nepredaná v danom roku nemá na základ dane žiaden vplyv.

Základ dane je 2000 eur a vypočíta sa ako príjem z predaja kryptomeny (3000 eur) znížený o výdavky na jej nákup (1000 eur). Z tohto príjmu vznikne povinnosť zaplatiť daň (ilustratívne) vo výške 25% (500 eur) a zdravotné poistenie 14% (280 eur) , tj. spolu 780 eur.

Poznámka: Zaplatené zdravotné poistenie je možné považovať za výdavok znižujúci základ dane. Sadba dane je 19% -25%  a závisí od konkrétnej situácie investora.

Takže napriek tomu, že som investoval 1000 eur a nevyplatil som si na bežný bankový účet žiadne peniaze, vzniká mi povinnosť uhradiť daň z príjmov a zdravotné poistenie vo výške 780 eur.

Téme zdaňovania kryptomien z podnikateľského pohľadu sa venujeme v tomto blogu: https://www.emineopartners.sk/kryptomeny-a-dane/

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.