Skip to main content

Kryptomeny sa stali Klondike-om 21.storočia. V úvodnej fáze zlatej horúčky priťahovali najmä novodobých kovbojov, ktorí chceli využiť hlavne vysokú volatilitu pre nadpriemerný zisk. Postupne sa stávajú zaujímavým investičným nástrojom aj pre konzervatívnejších investorov. Vďaka možnosti nákupu derivátov vo forme indexov na centralizovaných burzách sa zvýšila nielen dostupnosť ale aj bezpečnosť transakcií pri nákupe kryptomien.

Okrem investorov prichádzajú do styku s kryptomenami aj bežní obchodníci a majitelia eshopov, ktorí kryptomeny akceptujú ako šikovnú alternatívu platieb ku klasickým FIAT menám.

V súvislosti s využívaním kryptomien pri podnikaní alebo investovaní vzniká množstvo otázok. Na niektoré z nich nájdete odpovede na nasledujúcich riadkoch.

Čo ak kryptomeny predám so stratou?

Keďže kryptomeny sú považované za aktívum s veľkou volatilitou, môže sa stať, že pri predaji kryptomeny spoločnosť / investor nerealizuje zisk, ale stratu. Takáto situácia je pravdepodobná aj v prípade, ak sa predaj uskutoční z dôvodu potreby likvidity a nie je možné ho odložiť.

Pri výpočte dane z príjmu právnických osôb platí, že zisk dosiahnutý pri predaji kryptomeny sa zdaní, avšak strata je daňovo neuznateľná, t.j. nezníži prípadný zisk spoločnosti dosiahnutý z iných činností.

V ktorom momente musím zdaniť zisk?

Keď spoločnosť predá kryptomenu tak, že ju vymení za FIAT menu, napr. eurá, je potrebné zisk zdaniť. Avšak aj pri výmene jednej kryptomeny za inú alebo pri úhrade nakúpeného tovaru alebo služby kryptomenou, má spoločnosť povinnosť vyčísliť zisk dosiahnutý počas držby kryptomeny a zdaniť ho.

Čo ak prijímam od svojich zákazníkov platbu v kryptomene a som platiteľ DPH?

Hodnotu dodania, konkrétne základ dane z pridanej hodnoty, je potrebné prepočítať na eurá a z tejto hodnoty vypočítať sumu DPH. Ak platiteľ vyhotovuje faktúru (daňový doklad), je potrebné tieto údaje na faktúru uviesť.

Platím daň aj z nerealizovaných ziskov pri raste hodnoty kryptomeny?

Ak má spoločnosti napr. bankový účet vedený v USD, tak na konci roka (presnejšie ku dňu zostavenia účtovnej závierky) je hospodársky výsledok spoločnosti ovplyvnený aj nerealizovaným kurzovým ziskom alebo stratou spôsobenou poklesom alebo nárastom kurzu USD k euru. Tento zisk alebo strata sa potom môžu premietnuť aj do základu dane z príjmu.

V prípade kryptomien sa však nerealizovaný kurzový zisk alebo strata neúčtujú (a tým pádom ani nezdaňujú).

V súvislosti s kryptomenami vzniká množstvo situácií, ktoré sú veľmi špecifické pre každého podnikateľa a investora. Krátky článok, žiaľ, neposkytuje dostatočný priestor ako ich všetky uspokojivo popísať, prípadne zodpovedať odpovedať na konkrétne otázky.

Využívate kryptomeny v podnikaní alebo ako investičný nástroj?
Máte ďalšie otázky súvisiace so zdaňovaním príjmov?
Chcete sa poradiť ako kryptomeny správne účtovať?

Dohodnite si osobnú, alebo online konzultáciu (skype, hangout) na tému Kryptomeny, kde okrem iného dostanete odpovede na nasledovné otázky:

  • Ako sa pripraviť na investovanie do kryptomien?
  • Za akých okolností je strata z predaja kryptomeny daňovo uznateľná?
  • Ako vypočítam zisk pri výmene kryptomeny za inú kryptomenu alebo za nakúpený tovar a službu?
  • Ako prepočítam základ dane z pridanej hodnoty, ak prímam platby od zákazníkov v kryptomene?
  • Čo ak evidujem pohľadávku alebo záväzok v kryptomene? Mám ju preceňovať v účtovníctve?
  • Akým spôsobom sa zdaní príjem z kryptomien u fyzickej osoby? Podlieha príjem aj odvodu do zdravotného poistenia?
  • Kedy zisk z predaja kryptomien nemusíte zdaniť?

Okrem toho vám poradíme ako postupovať do budúcna a na záver pripojíme niekoľko tipov a rád.

Marcel Murani

Marcel Muráni, daňový poradca

Pre dohodnutie termínu konzultácie nás kontaktujte telefonicky: +421 (0)2 210 28 210, alebo emailom: office@emineopartners.sk

 

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.