Skip to main content
 • Peter Pauer, CEO spoločnosti EMINEO PARTNERS

  Peter Pauer, CEO

  Daňová optimalizácia

 • Patent box
 • Superodpočet na výskum a vývoj
 • Index daňovej spoľahlivosti
 • Pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC)
 • Zásadné zmeny v daniach od roku 2022
 • Daňová kontrola a trestno-právne riziká

To sú iba niektoré z tém, ktoré sme našim partnerom a pozvaným zástupcom spoločností prezentovali 6.10.2021 na historicky prvých biznis raňajkách s EMINEO PARTNERS v klube Penati v Bratislave.

Aj kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii sme zvolili komornejší formát. Vstup pre všetkých účastníkov bol zdarma.

Napriek tomu sa nás v priestoroch klubu Penati zišlo skoro 30. Pozvanie na akciu prijali konatelia a majitelia spoločností, finanční riaditelia a členovia manažmentu slovenských spoločností z rôznych odvetví.

Účastníci počas prednášky o zdanení zahraničných firiem CFC

Popri raňajkách si účastníci vypočuli niekoľko zaujímavých prezentácií na aktuálne témy a informácie o pripravovaných zmenách v daňovej legislatíve v roku 2022.

Bohatý bufet na daňových raňajkách EMINEO PARTNERS

Daňovú problematiku odprezentovali skúsení daňoví poradcovia Marcel Muráni, Vladimíra Mačuhová a Zuzana Sidorová. Všetky témy boli prezentované s dôrazom na praktickú aplikáciu v reálnom podnikaní s príkladmi z praxe. Prezentáciou o trestno-právnych rizikách pri daňových kontrolách ukončila Dáša Brezovan úvodný blok prednášok.

Prednáška o trestnoprávnych rizikách pri daňových kontrolách

 

Vďaka komornej atmosfére sa následne  prirodzene rozpútala diskusia, kde prednášajúci zodpovedali množstvo otázok a reagovali na konkrétne situácie. Veľa zástupcov spoločností zostalo ešte dlho po ukončení oficiálnej časti akcie a živo diskutovali s daňovými poradcami ale aj medzi sebou.

Veľmi nás potešili pozitívne reakcie, ktoré sme bezprostredne po skončení akcie dostávali. Napriek tomu, že vstup na akciu bol bezplatný, tak najlepšie hodnotená bola práve hĺbka a praktický aspekt rozoberaných tém. Často sa opakoval feedback „dozvedeli sme sa viac ako na platenom workshope“.

V mene celého tímu EMINEO PARTNERS ďakujem všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa tejto akcie. Pevne verím, že ste si biznis raňajky užili minimálne tak ako my.  Vaše pozitívne reakcie nás veľmi potešili a sú pre nás hnacím motorom k plánovaniu podobných akcií, kde by sme sa mohli stretávať aj v budúcnosti.

P.S.: O pripravovaných akciách budeme informovať odberateľov našich noviniek emailom. Ak by ste sa radi podobnej akcie zúčastnili v budúcnosti, registrujte sa na odber noviniek nižšie vyplnením vašej emailovej adresy

P.P.S: Ak vás tieto témy zaujali ale podujatia ste sa nemohli zúčastniť, napíšte nám na office@emineopartners.sk aké témy vás zaujímajú a navrhneme vhodnú platformu na zdieľanie informácií.

P.P.P.S: Napíšte nám aké témy vás zaujímajú a čomu by sme sa mali venovať pri najbližších podujatiach.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.