Likvidácia a zmeny vo firmách

Zmenili ste sídlo? Zmenili sa vo vašej spoločnosti vlastnícke vzťahy? Potrebujete vykonať zmeny v spoločnosti, prípadne spoločnosť zlikvidovať ? Pomôžeme vám s prípravou všetkých potrebných dokumentov a zmeny vykonáme za vás.

Kontaktujte nás
divider bottom

Prečo EMINEO PARTNERS?

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici, advokáti a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.

  • Komplexné zastrešenie všetkých aspektov likvidácie a zmien v súlade so zákonom
  • K dispozícii advokát, daňový poradca a účtovník
  • Garancia vysokej profesionality a odbornosti
  • Príprava potrebných dokumentov našim advokátom
  • Podanie návrhu na zápis zmien či výmazu do obchodného registra
  • Ohlásenie zmien príslušným inštitúciám
  • Oznámenie v Obchodnom vestníku

Právne poradenstvo poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie právnych služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmeny 

fajka

Zmena obchodného mena

fajka

Zmena sídla spoločnosti

fajka

Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, zmena spôsobu konania konateľa

fajka

Zmena osobných údajov konateľov, spoločníkov

fajka

Rozšírenie alebo výmaz predmetov podnikania

fajka

Zníženie alebo zvýšenie základného imania

fajka

Prevod obchodného podielu spoločníka

fajka

Zmena právnej formy ,ďalšie zmeny podľa požiadaviek klienta

Likvidácie

fajka

Zistíme účtovný stav spoločnosti

fajka

Pripravíme zápisnicu z valného zhromaždenia

fajka

Zapíšeme vstup spoločnosti do procesu likvidácie do Obchodného registra a oznámime zmenu v Obchodnom vestníku

fajka

Oznámime vstup spoločnosti do likvidácie na potrebných úradoch – daňový úrad, sociálne a zdravotne poisťovne

fajka

Pripravíme konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

fajka

Opätovne zvoláme valného zhromaždenie a schválime proces likvidácie spoločnosti

fajka

Vyžiadame súhlas správcov dane s výmazom spoločnosti

fajka

Podáme návrh na výmaz spoločnosti

plocha 2

Ako pracujeme

fajka 2
Poskytneme Vám odbornú pomoc a bezplatnú konzultáciu.
fajka 2
Pripravíme všetky potrebné dokumenty
fajka 2
Promptne zrealizujeme vami požadované zmeny.
fajka 2
Potrebujete len overiť váš podpis u notára
fajka 2
Pravidelné zasielame emaily o podniknutých krokoch v procese likvidácie a zmien
fajka 2
Po vykonaní zmeny, výmaze vám pošleme všetky dokumenty vrátane výpisu z Obchodného registra
plocha 3
online uctovnictvo

Prečo práve my?

fajka
Rýchlo a jednoducho

dokumenty sú pripravené hneď v deň zadania objednávky

fajka
Komfort

jedinou Vašou povinnosťou je overiť Váš podpis u notára

fajka
Usilovný a skúsený tím

Naša spoločnosť klientom ponúka nadštandardný servis vo forme individuálneho prístupu, vysokej kvalite servisu a hľadaní riešení na všetky požiadavky s ktorými sa klient na nás obráti.

fajka
Proklientský prístup

Kvalita je to, na čom si dávame veľmi záležať. Servis, ktorý klientom poskytujeme sa snažíme neustále vylepšovať. Našou snahou je robiť všetky procesy tak, aby klientovi prinášali čo najväčšiu pridanú hodnotu.

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás
divider light