Likvidácia spoločnosti

Chcete zrušiť svoju spoločnosť? Sme Vám plne k dispozícii. Ak ste sa rozhodli ukončiť podnikanie Vašej spoločnosti, je potrebné dať spoločnosť do „likvidácie“.

Kontaktujte nás

Poskytujeme služby

Náš advokát, daňový poradca a účtovníci sú Vám plne k dispozícií a vieme komplexne zastrešiť likvidáciu Vašej spoločnosti.

Zabezpečíme legálnu likvidáciu firiem s.r.o. v jednom komplexnom balíku od prípravy dokumentov, podanie návrh na zápis zmien, oznámenie v Obchodnom vestníku až po návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra

Postup krokov pri likvidácií spoločnosti:

Zistiť účtovný stav spoločnosti

Pripraviť zápisnicu z valného zhromaždenia

Zapísať vstup spoločnosti do procesu likvidácie do Obchodného registra a oznámenie v Obchodnom vestníku

Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie na potrebných úradoch – daňový úrad, sociálne a zdravotne poisťovne

Príprava konečnej správy o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

Opätovné zvolanie valného zhromaždenia a schválenie procesu likvidácie spoločnosti

Vyžiadanie súhlasu správcov dane s výmazom spoločnosti

Podanie návrhu na výmaz spoločnosti

Štandardy našej práce

Pravidelné zasielanie informačných emailov ohľadom podniknutých krokov v likvidácií a informácie o stave likvidácie
Pripravíme všetky potrebné dokumenty
Jedinou Vašou úlohou bude overiť Váš podpis u notára
Poskytneme Vám odbornú pomoc a bezplatnú konzultáciu.
Po výmaze spoločnosti Vám zašleme všetky dokumenty k spoločnosti vrátane výpisu z Obchodného registra
Všetky právne dokumenty ako aj zastupovanie pred obchodným registrom zastrešuje advokát

Likvidácia spoločnosti

Usilovný a skúsený tím

 

Naša spoločnosť klientom ponúka nadštandardný servis vo forme individuálneho prístupu, vysokej kvalite servisu a hľadaní riešení na všetky požiadavky s ktorými sa klient na nás obráti.

Komunikácia

 

Počas likvidácie sme dostupní pre klienta a odpovede na všetky jeho otázky ponúkame okamžite.

Rýchlo a jednoducho

 

Na základe bezplatnej konzultácie všetky potrebné dokumenty na vstup do likvidácie pripravené do 24 hodín.

Individuálny prístup

 

Pre každého klienta poskytujeme riešenia šité na mieru. Individuálny prístup ku klientovi je jeden z našich základných pilierov, na ktorých stojí Emineo Partners.

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás