Likvidácia spoločnosti

Likvidácia je poslednou etapou životného cyklu spoločnosti. Ak ste sa rozhodli ukončiť svoju podnikateľskú činnosť a spoločnosť nechcete alebo neviete predať, je likvidácia spoločnosti nevyhnutným krokom. Zverte celý proces likvidácie do rúk expertom z nášho tímu a predídete tak možným komplikáciám.

Kontaktujte nás

Prečo EMINEO PARTNERS?

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici, advokáti a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.

  • Komplexné zastrešenie všetkých aspektov likvidácie v súlade so zákonom
  • K dispozícii advokát, daňový poradca a účtovník
  • Garancia vysokej profesionality a odbornosti
  • Príprava dokumentov
  • Podanie návrhu na zápis zmien
  • Oznámenie v Obchodnom vestníku
  • Návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra

Vybavíme za vás

Zistíme účtovný stav spoločnosti

Pripravíme zápisnicu z valného zhromaždenia

Zapíšeme vstup spoločnosti do procesu likvidácie do Obchodného registra a oznámime zmenu v Obchodnom vestníku

Oznámime vstup spoločnosti do likvidácie na potrebných úradoch – daňový úrad, sociálne a zdravotne poisťovne

Pripravíme konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

Opätovne zvoláme valného zhromaždenie a schválime proces likvidácie spoločnosti

Vyžiadame súhlas správcov dane s výmazom spoločnosti

Podáme návrh na výmaz spoločnosti

Ako pracujeme

Pravidelné zasielame emaily o podniknutých krokoch v procese likvidácie a jej stave
Pripravíme všetky potrebné dokumenty
Jedinou Vašou úlohou bude overiť váš podpis u notára
Poskytneme Vám odbornú pomoc a bezplatnú konzultáciu.
Po výmaze vám zašleme všetky dokumenty vrátane výpisu z Obchodného registra
Náš advokát pripraví všetky právne dokumenty a zastúpi vás pred obchodným registrom

Likvidácia spoločnosti

Usilovný a skúsený tím

 

Naša spoločnosť klientom ponúka nadštandardný servis vo forme individuálneho prístupu, vysokej kvalite servisu a hľadaní riešení na všetky požiadavky s ktorými sa klient na nás obráti.

Komunikácia

 

Počas likvidácie sme dostupní pre klienta a odpovede na všetky jeho otázky ponúkame okamžite.

Rýchlo a jednoducho

 

Na základe bezplatnej konzultácie všetky potrebné dokumenty na vstup do likvidácie pripravené do 24 hodín.

Individuálny prístup

 

Pre každého klienta poskytujeme riešenia šité na mieru. Individuálny prístup ku klientovi je jeden z našich základných pilierov, na ktorých stojí Emineo Partners.

Radi vám pomôžeme

Kontaktujte nás