Audit

Spoločnosť Emineo Partners zabezpečí zvýšenie dôveryhodnosti investorov, veriteľov, obchodných partnerov a všetkých potenciálnych užívateľov účtovnej závierky a finančných výkazov spoločnosti.  Zabezpečíme nezávislý názor licencovaného audítora, pre ktorého je odbornosť, diskrétnosť a dodržiavanie etických princípov samozrejmosťou.

Kontaktujte nás

Nezávislý pohľad na účtovníctvo spoločnosti, uistenie, že výsledky spoločnosti zobrazujú verne a spoľahlivo skutočnosť uvedenú vo finančných výkazoch, poskytuje zvýšenie transparentnosti podnikania , lepšie porozumenie ekonomike spoločnosti a predvídanie rizík.

Svojim klientom poskytujeme službu realizácie audit, ktorého povinnosť vyplýva zo zákona.

Služba nepovinného pravidelného kontrolovania účtovníctva je výhodná pre klientov, ktorý majú vlastnú účtovníčku a zároveň potrebujú mať niekoho na koho sa vedia spoľahnúť, že dohliadne na správnosť účtovania a správnosť výpočtu daní.

Uvedená služba je ideálna pre väčšie firmy a zároveň je vhodné využiť online účtovníctvo pri ktorom by účtovník aj audítor pracovali naraz s jednou databázou.

Audítorské služby poskytujeme klientom prostredníctvom osôb oprávnených na poskytovanie audítorských služieb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky

My sme už pripravení!
Ste aj vy?

Kontaktujte nás