Skip to main content

V dňoch 18. a 19.10.2021 pripravila Slovenská komora daňových poradcov konferenciu Metodické dni 2021 zameranú na aktuálne daňovo-legislatívne témy.

Peter Pauer, CEO spoločnosti EMINEO PARTNERS

Peter Pauer, CEO

Vzhľadom na neustále sa meniace pandemické pravidlá zvolila SKDP bezpečnú cestu a tohtoročné metodické dni usporiadala formou online podujatia. Napriek tomu zaznamenali Metodické dni SKDP 2021 doposiaľ najvyššiu účasť.

Program bol rozdelený na dva dni počas, ktorých viacerí experti v oblasti financií a daní prednášali a reagovali na aktuálne zmeny daňovej legislatívy. Konferencie sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií SR a Finančného riaditeľstva SR. Prvý deň bol venovaný DPH a druhý dani z príjmov.

O svoje postrehy a skúsenosti pri uplatňovaní daňovej legislatívy v praxi sa s účastníkmi podelila aj naša kolegyňa, daňová poradkyňa Vladimíra Mačuhová. Vladimíra prednášala o aplikácii DPH pri transakciách s kryptomenami a inými tokenmi. Druhou témou, ktorú prezentovala v rámci bloku venovanému dani z príjmov, bol patent box (§13c zákona o dani z príjmov) ako jeden z nástrojov legálnej daňovej optimalizácie a tiež nástroj na podporu vedy a výskumu v SR.

Na niekoľko minút sa slova ujali aj zástupcovia spoločnosti BMD, ktorí predstavili svoju účtovnú platformu pre digitalizáciu účtovníctva. Sami v EMINEO PARTNERS tento softvér využívame a aj vďaka nemu dokážeme našim klientom poskytovať pohodlné a prehľadné bezpapierové účtovníctvo.

Na záver môžem skonštatovať, že Slovenskej komore daňových poradcov sa podarilo aj v tomto neľahkom období zorganizovať opäť veľmi vydarenú akciu. Obrovské skúsenosti a expertíza prednášajúcich bola nielen garantom odbornosti ale aj veľkou inšpiráciou pre mnohých z nás. Veľmi si cením tiež možnosť odbornej diskusie a výmenu názorov na takýchto akciách. SKDP ďakujeme nielen za možnosť zúčastniť sa, ale tiež podeliť sa o naše skúsenosti a postrehy z praxe.

Vyššie uvedené informácie na tejto webovej stránke slúžia na získanie základného prehľadu o daňových, účtovných a právnych predpisoch. V žiadnom prípade neslúžia ako návod pre ich aplikáciu v praxi, ktorá sa môže výrazne odlišovať od platných právnych predpisov v danom čase. Informácie na tejto webovej stránke negarantujú právne, účtovné, daňové či iné odborné poradenstvo alebo služby. Informácie ako také by nemali byť brané ako náhrada za odborné konzultácie s účtovnými, daňovými, právnymi či inými poradcami. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za prípadne nezrovnalosti, opomenutia a výsledky získané na základe použitia týchto informácií. Všetky informácie a príklady sú poskytované bez akejkoľvek záruky na ich aplikovateľnosť v praxi. Spoločnosť EMINEO PARTNERS nie je povinná reflektovať platné právne predpisy na informácie a príklady poskytnuté na tejto webovej stránke.