Služby nominee

Potrebujete do vedenia spoločnosti nominovať dôveryhodnú a lojálnu osobu? Nestíhate riadiť viaceré spoločnosti? Potrebujete výkonného manažéra, ktorý bude v spoločnosti hájiť vaše záujmy? Preferujete diskrétnosť a chcete utajiť svoju totožnosť pri riadení biznisu?

Kontaktujte nás
divider bottom

Prečo EMINEO PARTNERS?

EMINEO PARTNERS je 20 členný tím expertov z oblastí účtovníctva, práva, financií, správy majetku a daní. Členmi nášho tímu sú účtovníci, audítori, právnici a finanční špecialisti.

To nám umožňuje analyzovať situácie komplexne a s dostatočným rozhľadom. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s dôrazom na vysokú kvalitu a profesionálny prístup.

Všetky právne dokumenty pripravuje náš advokát a v prípade potreby vykonáva priame zastupovanie pred štátnymi inštitúciami.

  • Do výkonného orgánu spoločnosti je nominovaný výkonný manažér z nášho tímu
  • Nominee jedná podľa presných inštrukcií klienta
  • Výhodné pre majiteľov firiem mimo OECD, ktorý nemôžu byť konateľmi spoločností
  • Fakturácia, preberanie zásielok, reprezentácia spoločnosti na stretnutiach a rokovaniach
  • Správa bankových účtov, úhrada faktúr a miezd
  • Majiteľ spoločnosti je informovaný o hospodárení spoločnosti pravidelnými reportami
plocha 2

Ako pracujeme

fajka 2
Lojálny výkonný manažér s dlhoročnými skúsenosťami koná podľa vašich inštrukcií
fajka 2
Upozornenie na možné riziká rozhodnutí a proaktívny prístup pri konaní
fajka 2
Komplexné poradenstvo pri dôležitých krokoch a situáciách
fajka 2
Spoľahlivý a zodpovedný prístup
plocha 3

Naštartujte svoj biznis

Kontaktujte nás
divider light